Finanční trh v Lichtenštejnsku

Lichtenštejnské knížectví je malý evropský stát, který představuje díky své zeměpisné poloze, situaci v domácí a zahraniční politice a právním a ekonomickým rámcovým podmínkám hospodářskou lokalitu se specifickými vlastnostmi. Jeho úzké vztahy se Švýcarskem a současně členství v Evropském hospodářském prostoru (EHP) zpřístupňují široké a zajímavé pole působnosti pro průmysl, řemeslo, poskytovatele finančních služeb a zahraniční investory.

Výhody umístění v Lichtenštejnsku

 • Stabilní sociální, právní a hospodářské prostředí
 • Vysoká míra politické kontinuity a stability
 • Liberální hospodářská politika
 • Liberální společenské právo
 • Mírné zdanění obchodních společností, rovná daň 12,5 %
 • Solidní finanční politika veřejných rozpočtů
 • Silný švýcarský frank jako zákonný platební prostředek
 • Flexibilita, krátké rozhodovací cesty
 • Velká kapitálová síla veřejného sektoru
 • Zákon o bankách s vysokou ochranou soukromé sféry
 • Rating státu AAA udělený ratingovými agenturami Moody’s a Standard & Poor’s
 • Úzce specializované produkty, které jsou kompatibilní s evropským trhem