CEO Statement

BENDURA BANK CEO Dr. Peter KRENN

Řízení

Dr. Peter KRENN

 • CEO
+423 265 56 40peter.krenn@bendura.li

Jazyky:

 • Alman,
 • Angličtina,
 • Francouzský,
 • Ruský,
 • Polský

Dr. rer. soc. oec. z Vídeňské univerzity. Zahraniční pobyt na pařížské Sorboně. V BENDURA BANK AG pracuje od roku 2011. Původně působící v oblasti firemních klientů, od roku 2017 členem představenstva. Odpovědný za oblasti strategické plánování banky a oblast individuálních klientů, služeb v poskytování cenných papírů, lidských zdrojů a praktika v privátním bankovnictví. Dříve v Raiffeisen Bank International AG v podpoře firemních klientů, firemní analýzy, projektovém financování a rizikovém managementu půjček. Peter Krenn také pracoval u PricewaterhouseCoopers (oceňování & strategie) a v Rakouské hospodářské komoře.

Dr. Markus FEDERSPIEL, Mag.

 • CCO
+423 265 56 37markus.federspiel@bendura.li

Jazyky:

 • Alman,
 • Angličtina,
 • Italský

Mag. rer. soc. oec a Dr. phil. z Univerzity v Innsbrucku. Zahraniční studia absolvoval ve Velké Británii a Rusku. Ve společnosti BENDURA BANK AG pracuje od získání doktorského titulu v oboru hospodářské politiky v roce 2008. Nejprve působil na pozici vedoucího privátní klientely pro Itálii a od roku 2013 byl vedoucím institucionálních klientů pro region střední Evropy. V roce 2019 se stal členem představenstva a byl jmenován na pozici Chief Customer Officer (CCO). Na této pozici je odpovědný za oblast trhu a prodeje. Dr. FEDERSPIEL zároveň odpovídá za vedoucí týmy a za oddělení Asset Management, Investment Consulting, Issuer Services, Assistant to the Board a Reception. Markus FEDERSPIEL je také dlouholetým hostujícím přednášejícím na Univerzitě v Innsbrucku a reprezentuje společnost BENDURA BANK AG v řadě mezinárodních platforem, mj. BAFIT (Banking, Accounting, Finance & IT) a IPG International.

Stefan MÄDER

 • CFO
+423 265 56 12stefan.maeder@bendura.li

Jazyky:

 • Alman,
 • Angličtina

Stefan MÄDER působí v BENDURA BANK AG od roku 2009 jako vedoucí oddělení účetnictví a kontrolingu. V srpnu 2017 byl jmenován do role Finančního ředitele (CFO) a převzal odpovědnost za následující oblasti v bance: burzovní transakce, platební styk a informační technologie. V předchozím zaměstnání působil pan MÄDER jako auditor ve finančním sektoru pro jednu ze čtyř největších auditorských společností. Svou pracovní kariéru započal ve dvou švýcarských kantonálních bankách. Stefan MÄDER je certifikovaný účetní a kvalifikovaný obchodní ekonom (FH).

Marcel WYSS, MSc, LL.M.

 • CRO
+423 265 55 16marcel.wyss@bendura.li

Jazyky:

 • Alman,
 • Angličtina,
 • Francouzský

Marcel WYSS, MSc a LL.M. z univerzity v Lichtenštejnsku a certifikovaný obchodní ekonom (FH). Od května 2016 vedoucí rizikového managementu, od srpna 2017 jmenován členem představenstva do role Ředitel rizik (CRO). Odpovědný za následující oblasti: rizikový management, Compliance, právní a daňové oddělení a oddělení aktivních obchodů. Dříve pracoval pan WYSS jako bankovní dozorce pro úřad finančního dohledu v Lichtenštejnsku, v roce 2011 byl jmenován jako zástupce vedoucího oddělení dohledu nad bankami. Po ukončení studií pracoval Marcel WYSS jako bankovní auditor pro PricewaterhouseCoopers, předtím byl zaměstnán u několika švýcarských bank, zejména v klientských rolích.