CEO Statement

Vedení společnosti

Dr. Markus FEDERSPIEL, Mag.

 • CEO
+423 265 56 37markus.federspiel@bendura.li

Jazyky:

 • Němčina,
 • Angličtina,
 • Italština

Mag. rer. soc. oec a Dr. phil. z Univerzity v Innsbrucku. Zahraniční studia absolvoval ve Velké Británii a Rusku. Ve společnosti BENDURA BANK AG pracuje od získání doktorského titulu v oboru hospodářské politiky v roce 2008. Nejprve působil na pozici vedoucího privátní klientely pro Itálii a od roku 2013 byl vedoucím institucionálních klientů pro region střední Evropy. V roce 2019 se stal členem představenstva a byl jmenován na pozici Chief Customer Officer (CCO). V říjnu 2022 byl Dr. Federspiel jmenován výkonným ředitelem (CEO). Na této pozici je odpovědný za oblast trhu a prodeje. Dr. Federspiel zároveň odpovídá za vedoucí týmy a za oddělení marketingu a Office Management Markus Federspiel je také dlouholetým hostujícím přednášejícím na Univerzitě v Innsbrucku a reprezentuje společnost BENDURA BANK AG v řadě mezinárodních platforem, mj. BAFIT (Banking, Accounting, Finance & IT) a IPG International.

Thomas LUDESCHER, MSc, CFA

 • CSO
+423 265 56 58thomas.ludescher@bendura.li

Jazyky:

 • Němčina,
 • Angličtina

Po studiu na Lichtenštejnské univerzitě (M.Sc.) a semestrálním pobytu ve Finsku pracoval několik let v soukromém bankovnictví v Rakousku. V BENDURA BANK AG pracuje od května 2014. Nejprve v oddělení správy aktiv a od roku 2015 jako vedoucí oddělení obchodování a treasury. Na začátku roku 2022 byl pan Ludescher povýšen na ředitele divize a v říjnu 2022 byl jmenován členem výkonné rady. Jako ředitel pro strategii (CSO) je zodpovědný za obchodování a treasury, správu majetku, vedení předních týmů a strategické otázky. Je také držitelem certifikátu CFA (Chartered Financial Analyst) a CFP (Certified Financial Planner).

Philipp FORSTER, MSc, CFA

 • CCO
+423 256 56 28philipp.forster@bendura.li

Jazyky:

 • Němčina,
 • Angličtina

Pro BENDURA BANK AG pracuje od roku 2015. Nejprve v oddělení Trading & Treasury a od roku 2016 jako vedoucí oddělení platebních transakcí. Od roku 2018 budoval a řídil hongkongské zastoupení až do svého jmenování členem výkonné rady v říjnu 2022. Předtím pracoval několik let v soukromém bankovnictví v Rakousku. Jako Chief Customer Officer (CCO) BENDURA BANK AG je zodpovědný za řízení a rozvoj významné části nabídky služeb pro klienty. Philipp Forster získal magisterský titul v oboru ekonomie na FernUniversität v německém Hagenu. Je také držitelem Chartered Financial Analyst (CFA), Project Management Professional (PMP) a Certified Trust Practitioner (CTP) akreditovaného Hong Kong Trustees' Association (HKTA).

Stefan MÄDER

 • CFO
+423 265 56 12stefan.maeder@bendura.li

Jazyky:

 • Němčina,
 • Angličtina

Stefan MÄDER působí v BENDURA BANK AG od roku 2009 jako vedoucí oddělení účetnictví a kontrolingu. V roce 2017 byl jmenován finančním ředitelem (CFO). V této funkci je zodpovědný za účetnictví, controlling a reporting, jakož i za správu cenných papírů, platební styk, správu kmenových dat, platební a depozitní služby, informační technologie a řízení procesů. V předchozím zaměstnání působil pan MÄDER jako auditor ve finančním sektoru pro jednu ze čtyř největších auditorských společností. Svou pracovní kariéru započal ve dvou švýcarských kantonálních bankách. Stefan MÄDER je certifikovaný účetní a kvalifikovaný obchodní ekonom (FH).

Marcel WYSS, MSc, LL.M.

 • CRO
+423 265 55 16marcel.wyss@bendura.li

Jazyky:

 • Němčina,
 • Angličtina,
 • Francouzština

Marcel WYSS, MSc a LL.M. z univerzity v Lichtenštejnsku a certifikovaný obchodní ekonom (FH). Od května 2016 vedoucí rizikového managementu, od srpna 2017 jmenován členem představenstva do role Ředitel rizik (CRO). Odpovědný za následující oblasti: rizikový management, Compliance, právní a daňové oddělení a oddělení aktivních obchodů. Dříve pracoval pan WYSS jako bankovní dozorce pro úřad finančního dohledu v Lichtenštejnsku, v roce 2011 byl jmenován jako zástupce vedoucího oddělení dohledu nad bankami. Po ukončení studií pracoval Marcel WYSS jako bankovní auditor pro PricewaterhouseCoopers, předtím byl zaměstnán u několika švýcarských bank, zejména v klientských rolích.