BENDURA BUSINESS CENTER

Společnost BENDURA BUSINESS CENTER AG, v procesu zakládání, 100% dceřiná společnost společnosti BENDURA BANK AG, bude pronajímat kancelářské prostory obchodním společnostem a společnostem zabývajícím se poskytováním služeb. Potenciálními nájemníky jsou právnické osoby, které disponují živnostenským oprávněním a dostatečně kvalifikovaným personálem. Společnosti v pronájmu mají výhodu fyzické blízkosti spolehlivého poskytovatele finančních služeb.

 

Místo skutečného vedení, podstata

Zákonná strukturování týkající se zdanění mezinárodně činných společností vedla k tomu, že se do centra zájmu stále častěji dostává tak zvané „místo skutečného vedení“ společností. Společnosti by tak již neměly být (výhradně) zdaňovány podle umístění svého sídla, nýbrž od nynějška stále častěji i podle státu, ze kterého jsou spravovány a řízeny. Chybějící substance na místě skutečného vedení se rychle stane prohřeškem proti ustanovením o praní špinavých peněz, a tím i skutkovou podstatou trestného činu. Je tedy nadmíru pochopitelné, že bude za těchto okolností stále důležitější fyzickou substanci v místě sídla prokázat, což nepředstavuje vždy snadný úkol. Lichtenštejnsko se v této věci již řadu let ukazuje být atraktivní alternativou: Poloha v srdci Evropy představuje perfektní infrastrukturní napojení pro místní hospodářství. Místní daňový systém stanovuje pro daň z příjmu právnických osob paušální sazbu ve výši pouhých 12,5 %. Díky kvalitnímu vzdělávacímu systému jsou často k dispozici odborní pracovníci též s bydlištěm v Rakousku nebo ve Švýcarsku, kteří do Lichtenštejnska za prací dojíždějí. Rovněž je třeba zmínit atraktivní zákonné možnosti strukturování – tak je na příklad možné lichtenštejnskou akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným považovat za lichtenštejnský trust. Vyplacení zisku z trustu vyvolává daňovou zátěž pro oprávněnou osobu teprve v okamžiku přílivu prostředků. Příjmy z dividend jsou na úrovni trustu v Lichtenštejnsku od daně osvobozeny.

 

Pronájem kancelářských prostor

Společnost BENDURA BUSINESS CENTER AG, v procesu zakládání, bude od 1. října 2019 nabízet kancelářské prostory k pronájmu. Tyto prostory se nacházejí na adrese Gamprin-Bendern, Schaaner Strasse 27, Top 2/11, v bezprostřední blízkosti společnosti BENDURA BANK AG.

 

Vaše výhody

  • kancelářské prostory o výměře 20 m2
  • elektřina
  • voda, topení a klimatizace
  • internet
  • recepce
  • poštovní služby bez poštovních poplatků
  • zasedací místnosti na požádání
  • plně vybavené nábytkem
  • telefonní spojení

O trvalém pronájmu kancelářských prostor Vám rádi poskytneme informace osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.