Depozitář / platební agent

Depozitář (dříve: „depozitní banka“)

Investiční fondy musí v kontinentální Evropě svůj majetek nechat pravidelně ukládat bankou. Úkolem této banky je současně kontrolovat v zájmu investorů fondu činnost fondů a jejich správců majetku.

Coby depozitář působíme jak pro fondy podle lichtenštejnského zákona o investičních podnicích IUG, tak i pro typy fondů harmonizované s právem EU/EHP UCITS/OGAW a AIF.

Platební agent

Platební agent pro dluhopisy

Depozitář / platební agent

Jsme obchodním partnerem společnosti SIX SIS AG, která funguje ve Švýcarsku jako centrální depozitář (Central Securities Depository / CSD).

Coby (hlavní) platební agent vůči SIX SIS AG podporuje BENDURA BANK AG své klienty při emisi, kapitálových opatřeních a technickém obhospodařování akcií, dluhopisů a jiných finančních nástrojů, které jsou zpravidla uloženy jako cenná práva nebo ve formě hromadných cenných papírů u centrálního depozitáře a stávají se z nich tak zaknihované cenné papíry.

Tyto nehmotné finanční nástroje lze prostřednictvím clearingových systémů cenných papírů (SIX SIS, Clearstream, Euroclear, CREST, Monte Titoli atd.) převádět na jiné banky. Taková dematerializace je předpokladem pro elektronicky realizované obchodování OTC („over the counter“ / mimoburzovní obchodování) s těmito finančními nástroji nebo pro jejich primární veřejnou nabídku.