Transakční bankovnictví

Rostoucí celosvětová individuální mobilita a přesun velkých objemů maloobchodního obchodování na internet vyžadují mezinárodní finanční služby. Vzhledem k existující povinnosti řádné péče je nezbytnou podmínkou, aby bankovní poradce hovořil mateřským jazykem klienta, a současně musí chápat dané kulturní pozadí. Konkrétně to znamená, že chceme porozumět hospodářským souvislostem příslušných bankovních transakcí a věrohodně zjistit původ a účel použití prostředků. Analyzujeme smlouvy a přepravní doklady. Mimoto provádíme monitorování vlastnických vztahů. V roli důležitého finančního partnera poskytujeme následující služby:

  • pokladní management
  • mezinárodní platební styk (dovoz/vývoz, obchod, koupě/prodej majetkových podílů)
  • lombardní úvěry
  • záruky
  • svěřenecké účty
  • kreditní karty
  • soukromé umisťování (IPO, dluhopisy)
  • internetové bankovnictví