עקרון מנחה

ניהול התיקים שלנו וייעוץ ההשקעות המקצועי שלנו מתמקד בהרכבת התיק האופטימלי ביותר עבורכם. אנו בודקים את המגמות הכלכליות לטווח הארוך ודואגים להגיב במהירות לשינויים במחירי ניירות הערך ובמטבעות החוץ.

הודות למומחיותו בניהול חשבונות עסקיים וביצוע העסקאות הבנקאיות הכרוכות בו, נהנה בנק BENDURA בע"מ מהכרה והערכה רבות שנים. בדומה לענף הייצור האירופי, שהלך ופשט ברחבי העולם עם תום המלחמה, כך גם ענף הבנקאות הולך ומתפשט בכל רחבי העולם. אנו צופים שהניידות העולמית תלך ותגבר, מה שידרוש תמיכה בשירותים פיננסיים. מצב עניינים זה הוא הבסיס לבנקאות העסקית ולשירותים הקשורים בה.

ההתמקדות בצרכיהם ושאיפותיהם האישיים של הלקוחות כוללת בתוכה גם בחינה מדוקדקת של תשואה, רווחי הון והתחשבות בתקנות הירושה והעיזבונות. בחינה מעמיקה זו חשובה מחד מפאת השקיפות המלאה כלפי רשויות המס ומאידך מאפשרת לנצל את האפשרויות הגלומות בדיני החברות של מדינת ליכטנשטיין.

 

אתם במרכז

אנו מכירים את הלקוחות שלנו ולא משנה לנו כמה השקעות, חשבונות או נכסים יש להם. ייעוץ אישי אינו סתם ססמה עבורנו.

 

העצמאות שלנו היא היתרון שלכם

עצמאותנו מחברות וקרנות נאמנות מקלה עלינו לשים תמיד את האינטרסים של הלקוחות שלנו במרכז כל מה שאנחנו עושים BENDURA BANK AG אינה מחזיקה חשבונות כלשהם עבור בעל המניות העיקרי שלה, שלוחותיה או של בני המשפחה. ניגודי אינטרסים נמנעים.

 

דיסקרטיות ואמון הם הבסיס לקשרים העמוקים והממושכים שלנו עם לקוחותינו.

אנו כפופים לחוקי מדינת ליכטנשטיין. כל הנתונים הבנקאיים מטופלים על ידי מערכת המחשבים של הבנק עצמו, ולא מופנית למרכזי עיבוד נתונים חיצוניים.