מבנה הבעלות

החברה הינה חברת בת (84.69%) של Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd., חברת מוצרי יוקרה הרשומה בבורסה להונג קונג. הודות למודל השתתפות אטרקטיבי, להופעות המובילות בחברה שלנו יש אפשרות להשתתף ישירות בהצלחת החברה. העובדים מחזיקים כיום ב -2.93% מהמניות במכון שלנו. 5.38% מוחזקים על ידי BENDURA BANK AG עצמה ו- 7.00% על ידי צדדים שלישיים.