מבנה הבעלות

החברה הינה חברת בת (89.14%) של Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd., חברת מוצרי יוקרה הרשומה בבורסה להונג קונג. הודות למודל השתתפות אטרקטיבי, להופעות המובילות בחברה שלנו יש אפשרות להשתתף ישירות בהצלחת החברה. העובדים מחזיקים כיום ב -1.97% מהמניות במכון שלנו. 7.79% מוחזקים על ידי BENDURA BANK AG עצמה ו- 1.10% על ידי צדדים שלישיים.