אשראי לומברד


אם אתם זקוקים לכספים נזילים בטווח הקצר בכדי לממן השקעה, נוכל להציע לכם הלוואה כנגד ביטחונות כחלופה למכירת ניירות הערך שברשותכם.

אשראי לומברד

סכום מינימלי

בנק BENDURA בע"מ מעניק אשראי לומברד החל מ-150,000 פרנקים שוויצריים או כערכם באירו או דולר ארה"ב.


תקרות המשכנתאות

גובהו של אשראי הלומברד נקבע לפי מגבלות האשראי ביחס לכל נייר ערך; המגבלות נקבעות באופן פרטני.
בתיק מגוון ההגבלה על הכספים הנזילים, למשל, תהיה 95% לכל היותר, על אגרות חוב 90% לכל היותר ועל מניות 60% לכל היותר.


תרונות

אשראי לומברד יחסוך לכם את עלויות עסקת המכירה לטווח קצר והקנייה לאחר מכן של ניירות הערך שברשותכם. בנוסף לכך, יימנע מכם הסיכון שניירות הערך יימכרו ויירכשו שנית בזמן שאינו לטובתכם.


זמינות

הלוואה כנגד ביטחונות תוכל לעמוד לרשותכם בתוך זמן קצר, משום שכל מה שצריך הוא הסכם אשראי וכתב משכון.