בנק משמורת / בנק מרכז


בנק משמורת (בעבר: "בנק אחזקות")

על קרנות ההשקעה ביבשת אירופה להחזיק קבע את נכסיהן בבנק. בה בעת על הבנק לפקח על פעילות הקרנות ומנהליהן לטובת המשקיעים בקרנות.

בתור בנק משמורת, אנו פועלים בתחום הקרנות בהתאם לחוק מדינת ליכטנשטיין לגבי חברות להשקעות (IUG) וכן בתחום סוגי קרנות המשולבות UCITS/OGAW ו-AIF של האיחוד האירופי / האזור הכלכלי האירופי.


בנק מרכז

תפקיד הבנק המרכז בתחום המניות

בנק משמורת / בנק מרכז

אנו שותף עסקי של SIX SIS בע"מ, אשר פועל בשווייץ בתור בנק משמורת מרכזי (בנק מרכזי למשמורת ניירות ערך).

בהיותו בנק מרכז (ראשי) של SIX SIS בע"מ, תומך בנק בנדורה בע"מ בלקוחותיו בביצוע הנפקות, בפעולות תאגידיות ובניהול טכני של מניות, אגרות חוב ומכשירים פיננסיים אחרים, המופקדים למשמורת בדרך כלל כ-Intermediated Securities או בצורת Global Certificates, כלומר נהפכים ל"Dematerialised Securities".

מכשירים פיננסיים לא גשמיים אלה עשויים לעבור לבנקים אחרים באמצעות מערכות סליקת ניירות ערך (SIX SIS, Clearstream, Euroclear, CREST, Monte Titoli וכו'). אי-מימוש מעין זה הוא דרישת-קדם למסחר אלקטרוני ללא מרשם ("over the counter", מסחר חוץ בורסאי) במכשירים פיננסיים אלה או בהנפקה ראשונה לציבור.