בנקאות עסקית


העלייה ההולכת וגדלה של הניידות האישית ברחבי העולם והמעבר של נתח גדול מהמסחר הקמעונאי אל זירת האינטרנט מצריכים שירותים פיננסיים בינלאומיים. בשל חובת הגילוי הנאות הקיימת בימינו, חיוני שמנהל קשרי הלקוחות ידבר בשפת האם של הלקוח וגם יבין את הרקע התרבותי של הלקוח. בייחוד: אנו רוצים להבין את הרקע הכלכלי של עסקאות הבנק משני צידיהן, להבין עד כמה שניתן את מקור הכספים ואת השימוש שנעשה בהם. אנו חוקרים חוזים ומסמכי משלוח. בנוסף אנו עורכים מעקב אחר מערכת יחסי הבעלות. בהיותנו שותף פיננסי שימושי, אנו מציעים את השירותים הבאים:

  • ניהול מזומנים
  • העברות כספים בינלאומיות (יבוא/יצוא, מסחר, קנייה/מכירה של מניות)
  • אשראי לומברד
  • ערבויות
  • חשבונות בנאמנות
  • כרטיסי אשראי
  • הנפקות פרטיות (הנפקה ראשונה לציבור, מניות)
  • בנקאות באינטרנט