השקעות אתיות-אקולוגיות


בנק בנדורה בע"מ מצליח ביותר בהשקעות אתיות-אקולוגיות. לבקשת לקוחותינו אנו נמנעים מהשקעות בענפי הנשק, הגז, תעשיית הכימיקלים והתעשייה האווירית. הפעילות שלנו אינה מוכוונת אך ורק למען קבלת הרווח הגדול ביותר האפשרי. אסטרטגית ההשקעות שלנו מתמקדת, בין היתר, בטכנולוגיות ירוקות של תאי דלק, אנרגיית רוח או במניות העוסקות בשיטות לגידול ושיווק של מזון אורגני ואקולוגי.

מידע נוסף על השקעות אתיות-אקולוגיות תוכלו למצוא באתרים הבאים:

http://www.impulse-stiftung.com
http://www.microfinance.li