ייעוץ השקעות


עם מנדט הייעוץ של ,BENDURA אנו מלווים אותך להצליח עוד יותר.

הניסיון מראה שלקוחות שיש להם את הזמן והידע הדרושים רוצים לדאוג להשקעות שלהם בעצמם. אתה זקוק בעיקר לבנק כדי לדון בהשקעות מסוימות. אנו מציעים את מנדט הייעוץ שלנו עבור לקוחות אלה

ייעוץ השקעות

תפקידנו לאתגר ולתמוך בלקוחותינו כמו שותף על ידי תשאול ביקורתי של רעיונותיהם והבאתם להקשר של תיק ההשקעות.

היתרונות שלך

  • יועצי BENDURA דוברים את שפות הלקוחות שלנו
  • אנו מכירים את התנאים האזוריים השונים
  • הצוות שלנו מרושת עם מומחים בינלאומיים מובילים
  • תקבלו הצעות השקעה מותאמות באופן יזום
  • יחד, ההזדמנויות בשוק מנוצלות בצורה אופטימלית

 

סכום מינימלי

BENDURA BANK AG מעניקה מנדט ייעוץ מ- 300,000 CHF או שווה ערך.
 

ייעוץ למודלים ותמחור

בהתאם לדרישות ולצרכים, אנו מציעים שני דגמים:

מנדט ייעוץיועץדמי ייעוץ
Advisory Consultמנהל קשרי לקוחות0.35%
Advisory Expertמנהל קשרי לקוחות & מומחה השקעות0.50%

 

ייעוץ השקעות בהתאם להוראות המשילות הסביבתית והחברתית (ESG)

BENDURA BANK AG מעניק, מאז הקמתו, משקל רב לנושאי הקיימות. ניהול חברה בת-קיימא היא חלק מן הדנ"א שלנו ומשתקף, בין היתר, גם במספר הבעלויות בחברה המוחזקות על ידי חברי ההנהלה הבכירה. לאחר שחווינו את הערכים המובנים לנו באופן שוטף ויומיומי, רשמנו אותם גם בצורה של קוד התנהגות. בקוד זה ייחסנו חשיבות רבה ביותר להיבטי הקיימות והסביבה. נוסף על כך, BENDURA BANK AG מציע גם מנדט ייעוץ השקעות המותאם להוראות המשילות הסביבתית והחברתית.