מרכז העסקים בנדורה


מרכז העסקים בנדורה בע"מ בהקמה - חברת בת בבעלות מלאה של בנק בנדורה בע"מ - ישכיר חללים משרדיים לחברות מסחריות ולספקי שירותים. השוכרים הפוטנציאליים הינם ישויות משפטיות המחזיקות רישיון ניהול עסק וכוח אדם מוסמך במידה מספקת. היתרון מבחינת החברות השוכרות הוא קרבה פיזית למשקיע פיננסי אמין.


מקום הניהול בפועל, פעילות ראשית

ניסוח החוק לגבי חבות במס של חברות הפעילות במישור הבינלאומי הביא לכך ש"מקום הניהול בפועל" של החברות הוא זה העומד במוקד ההתעניינות. גביית מסים מחברות אינה מתבצעת יותר (רק) על פי מקום מושבן, אלא גביית המסים נעשית יותר ויותר לפי המקום בו הן מנוהלות ובו הן נשלטות. העדרה של פעילות ראשית בכתובת מקום הניהול בפועל מהווה עבירה פלילית לפי החוק למניעת הלבנת הון. מובן שבנסיבות אלה הצגת ראיות לפעילות פיזית במקום מושבה של החברה הפך להיות מכריע יותר, דבר שאינו תמיד קל כל-כך. ליכטנשטיין מיצבה עצמה כחלופה אטרקטיבית ביותר מזה שנים. הימצאותה במרכז אירופה מאפשרת חיבור תשתיתי מושלם לכלכלה המקומית. חוקי המס המקומיים מטילים שיעור מס הכנסה אחיד על חברות בגובה 12.5%. בזכות מערכת ההשכלה הגבוהה באזור יש בנמצא עובדים מיומנים למכביר, חלקם תושבי אוסטריה או שוויץ אשר מגיעים לליכטנשטיין. כמו כן, יש לציין את האפשרויות האטרקטיביות להבנייה משפטית - לדוגמה, חברה בע"מ בגרמניה או בליכטנשטיין יכולה להיות מוחזקת ישירות על ידי קרן נאמנות בליכטנשטיין.הדיבידנדים מן הנאמנות פטורים ממס עד שהתזרים מגיע למוטב. ההכנסות מקרן הנאמנות בליכטנשטיין פטורים ממס ברמת הנאמנות בליכטנשטיין.


השכרת חללים משרדיים

מרכז העסקים בנדורה בע"מ שבהקמה יציע מ-1 באוקטובר 2019 חללים משרדיים להשכרה. המשרדים האלה נמצאים בגמפרין-בנדרן, רחוב שאנר 27, טופ 2/11, בצמוד לבנק בנדורה בע"מ.


היתרונות מבחינתכם

  • חללים משרדיים בגודל 20 מ"ר
  • חשמל
  • מים, חימום ומערכת מיזוג
  • אינטרנט
  • קבלה
  • שירותי דואר ללא ביול
  • חללי ישיבות לפי דרישה
  • ריהוט מלא
  • קווי טלפון


נשמח לספר לכם באופן אישי בטלפון או בדואר אלקטרוני על השכרת חללים משרדיים לטווח ארוך.