Zamożne rodziny

Ustalanie wspólnego kierunku

Właśnie dlatego dla Państwa doradców ważne jest dokładne poznanie Państwa potrzeb. Proszę udzielić im obszernego wglądu w Państwa sytuację osobistą, poinformować o potrzebach i życzeniach względem Państwa potrzeb inwestycyjnych. W ten sposób możemy ustalić wspólny kierunek i osiągnąć wyznaczone cele.

Główne korzyści naszego klienta

  • Strategiczne Asset Allocation
  • Taktyczne Asset Allocation
  • Selekcja i kontrola jakości
  • Raporting

 

Przywiązujemy wagę do tego, aby dostarczać rozwiązania odpowiadające Państwa potrzebom

  • Ustalenie Państwa celu inwestycyjnego
  • Rozwój i wdrożenie odpowiedniej strategii inwestycyjnej
  • Długoterminowe utrzymanie i stałe powiększanie Państwa majątku
  • Wyjaśnienie kwestii dziedziczenia i sukcesji wspólnie z zewnętrznymi specjalistami

 

Zostań naszym klientem