Centrum finansowe Liechtenstein

Księstwo Lichtensteinu jest małym państwem europejskim, które ze względu na swoje położenie geograficzne, warunki polityki wewnętrznej i zewnętrznej oraz ze względu na prawne i ekonomiczne warunki ramowe stanowi obszar gospodarczy o szczególnej jakości. Nasze bliskie relacje ze Szwajcarią oraz jednoczesne członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) otwierają szerokie i interesujące pole działalności dla przemysłu, rzemiosła, usług finansowych i zagranicznych inwestorów.

Zalety lokalizacji w Liechtensteinie

 • Stabilny system socjalny, prawny i gospodarczy
 • Polityczna przewidywalność i stabilizacja
 • Liberalna polityka gospodarcza
 • Liberalne prawo spółek
 • Umiarkowane opodatkowanie przedsiębiorstw, podatek liniowy w wysokości 12,5%
 • Solidna polityka finansowa budżetu publicznego
 • Silny frank szwajcarski jako ustawowy środek płatniczy
 • Elastyczność, sprawne podejmowanie decyzji
 • Duża siła kapitału sektora publicznego
 • Ustawa o bankowości z wysoką ochroną sfery prywatnej
 • Ocena ratingowa Liechtensteinu według Moody’s i Standard & Poor’s to AAA
 • Produkty niszowe zgodne ze standardami europejskimi