Nasza filozofia

Zarządzając naszym portfolio oraz świadcząc usługi profesjonalnego doradztwa inwestycyjnego, przywiązujemy szczególną wagę do optymalnej struktury portfolio. Obserwujemy długoterminowe i gospodarcze trendy i szybko reagujemy na zmiany kursów papierów wartościowych i dewiz.

BENDURA BANK AG jest dostrzegany od wielu lat ze względu na swoją kompetencję w prowadzeniu kont firmowych i związanej z tym bankowości transakcyjnej. Podobnie do europejskiego przemysłu, który od czasów powojennych angażuje się na całym świecie, widoczne jest silne umiędzynarodowienie branży bankowej. Obserwujemy wzrastającą mobilność obejmującą cały świat, co wymaga wsparcia usług finansowych. Okoliczności te są podstawą bankowości transakcyjnej i związanych z tym usług.

Uwzględnienie osobistych spraw i życzeń klienta obejmuje także szczegółowe rozważenie przychodów, zysków kapitałowych oraz branie pod uwagę regulacji dotyczących dziedziczenia względnie sukcesji. W ramach tych rozważań ważna jest z jednej strony pełna przejrzystość podatkowa, a z drugiej strony możliwość włączenia prawa spółek Lichtensteinu.

 

Znajdują się Państwo w centrum zainteresowania

Znamy naszych klientów, niezależnie od tego jak duże są ich inwestycje, konta czy instrumenty wartościowe. Indywidualne doradztwo nie jest dla nas tylko sloganem.

 

Nasza niezależność jest Państwa korzyścią

Utrzymanie niezależności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i powierników ułatwia nam zapewnienie, że interesy naszych klientów pozostają w centrum zainteresowania wszystkiego czym się zajmujemy. BENDURA BANK AG nie prowadzi żadnych rachunków dla swojego głównego akcjonariusza, podmiotów z nim powiązanych ani członków jego rodziny. Konflikty interesów są w ten sposób unikane.

 

Dyskrecja i zaufanie są fundamentami długoterminowej i intensywnej relacji z klientami

Podlegamy ustawodawstwu Liechtensteinu. Świadomie przetwarzamy wszystkie dane bankowe za pomocą własnego wewnętrznego systemu komputerowego, rezygnujemy z korzystania z zewnętrznych centrów komputerowych.