Struktura własnościowa

Nasz bank jest spółką zależną (w 89,14%) Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd., grupy działającej w branży dóbr luksusowych, notowanej na giełdzie w Hongkongu. Dzięki atrakcyjnemu modelowi partycypacji nasi najlepsi pracownicy mają możliwość bezpośredniego udziału w sukcesie firmy. W rękach pracowników znajduje się obecnie 1,97% akcji naszego banku. 7,79% pozostaje w ręku samej spółki BENDURA BANK AG, a 1,1% w posiadaniu osób trzecich.