Struktura własnościowa

Nasz bank jest spółką zależną (w 84,69%) Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd., grupy działającej w branży dóbr luksusowych, notowanej na giełdzie w Hongkongu. Dzięki atrakcyjnemu modelowi partycypacji nasi najlepsi pracownicy mają możliwość bezpośredniego udziału w sukcesie firmy. W rękach pracowników znajduje się obecnie 2,93% akcji naszego banku. 5,38% pozostaje w ręku samej spółki BENDURA BANK AG, a 7,00% w posiadaniu osób trzecich.