Ochrona danych

Cel korzystania z Państwa danych osobowych

W niektórych miejscach naszej strony internetowej są Państwo proszeni o podanie swoich danych osobowych. Potrzebujemy ich, aby móc Państwu zaoferować potrzebne usługi.

O podanie swoich danych osobowych są Państwo proszeni zwłaszcza wtedy, gdy rejestrują się Państwo w naszym serwisie informacyjnym lub kontaktują się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

 

Ochrona Państwa danych osobowych

BENDURA BANK AG zobowiązuje się przestrzegać ogólnych przepisów ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa danych. Dane podane przez Państwa traktowane są jako poufne i nie są przekazywane osobom trzecim spoza grupy BENDURA BANK AG.

 

Korekta Państwa danych osobowych

Mogą Państwo uzyskać informację od BENDURA BANK AG o swoich danych osobowych i w razie potrzeby zażądać ich zmiany.

 

Państwa zgoda

Korzystanie z naszej strony internetowej uznaje się za zgodę do korzystania z Państwa danych przez BENDURA BANK AG w opisany sposób.

Jeżeli BENDURA BANK AG zdecyduje się zmienić wytyczne względem zachowania sfery prywatnej i ochrony danych, zmiany te zostaną opublikowane na niniejszej stronie internetowej.

 

Korekta Państwa danych osobowych

Mogą Państwo uzyskać informację od BENDURA BANK AG o swoich danych osobowych i w razie potrzeby zażądać ich zmiany.

 

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

 

Formularz kontaktowy