Bankowość transakcyjna

Wzrastająca na całym świecie mobilność indywidualnych osób i przeniesienie dużych wolumentów handlu detalicznego do internetu wymagają międzynarodowych usług finansowych. Ze względu na istniejący obowiązek zachowania staranności nieodzowną przesłanką jest, aby Relationship Manger mówił językiem ojczystym klienta i jednocześnie rozumiał jego kontekst kulturowy. Konkretnie: chcemy zrozumieć tło gospodarcze transakcji bankowej, pochodzenie środków i ich wykorzystanie w sposób przekonujący. Analizujemy umowy i dokumenty transportowe. Do tego dochodzi monitoring stosunków własności. W roli pożytecznego partnera finansowego oferujemy następujące usługi:

  • cash management
  • międzynarodowy obrót pieniężny (import/eksport, handel, kupno/sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwach)
  • kredyty lombardowe
  • gwarancje
  • konta powiernicze
  • karty kredytowe
  • emisje prywatne (IPO, obligacje)
  • bankowość elektroniczna