Kredyty hipoteczne

Chętnie pomożemy Państwu w sfinansowaniu wymarzonej nieruchomości.

Kredyty hipoteczne

Minimalna kwota

BENDURA BANK AG udziela kredytów hipotecznych od 500 000 CHF lub równowartości w walucie EUR według modelu szwajcarskiego.

 

Model szwajcarski

W modelu szwajcarskim występuje tzw. pierwsza i druga hipoteka.
Pierwsza hipoteka wynosi dwie trzecie ceny zakupu, czyli maksymalnie 67%.
Druga hipoteka wynosi od 67% do 80% ceny zakupu.
Pozostałych 20% ceny zakupu finansowanych jest ze środków własnych.

 

Spłata kapitału

Z pierwszą hipoteką nie wiążą się ŻADNE spłaty kapitału, płacone są tylko odsetki. Druga hipoteka jest amortyzowana przez 15 lat.

 

Region DACH

Oprócz rynku macierzystego (Liechtenstein) BENDURA BANK AG koncentruje się na regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), a w tym regionie głównie na nieruchomościach mieszkalnych.

 

Zbywalność/wskaźnik wartości kredytu do wartości rynkowej

W przypadku nieruchomości mieszkalnych przeznaczonych na rynek wskaźnik wartości kredytu do wartości rynkowej ustalono na poziomie 80%.
W ramach testu zbywalności ocenia się czy istnieje wielu, czy raczej niewielu potencjalnych nabywców nieruchomości.
Nieruchomości luksusowe nie są uważane za zbywalne; w BENDURA BANK AG obciążane są do wysokości 60%.