Reliable Banking
In A Complex World

CEO Statement

BENDURA BANK CEO Dr. Peter KRENN

Hizmet sağlayıcılarımız banka sermayesine de paydaş olduğundan müşterilerimiz sadece müşteri danışmanlarıyla değil aynı zamanda bankamızın sahipleriyle de görüşmektedir. Bu, kurumumuzu girişimcilerden oluşan girişimciler için bir ev haline getiriyor.

Dr. Peter KRENN, CEO