Reliable Banking
In A Complex World

CEO Statement

Hizmet sağlayıcılarımız banka sermayesine de paydaş olduğundan müşterilerimiz sadece müşteri danışmanlarıyla değil aynı zamanda bankamızın sahipleriyle de görüşmektedir. Bu, kurumumuzu girişimcilerden oluşan girişimciler için bir ev haline getiriyor.

Dr. Markus FEDERSPIEL, CEO