Liechtenstein

BENDURA BANK AG, yaklaşık 150 yüksek derecede kalifiye ve motive çalışanı ile Liechtenstein’da bulunmaktadır. Finans merkezi Liechtenstein müşterileri için birçok konumsal avantaj sunmaktadır.

Liechtenstein Prensliği, coğrafi konumu, iç ve dış siyasi koşulları ve yasal ile ekonomik çerçevesi nedeniyle özel niteliklere sahip bir iktisadi merkezi temsil eden küçük bir Avrupa devletidir. İsviçre ile olan yakın bağları ve aynı zamanda Avrupa Ekonomik Alanı'na (EEA) üyeliği, finansal hizmet sağlayıcıları, endüstri, ticaret ve yatırımcılar için geniş ve çekici bir faaliyet alanı sunmaktadır.

Liechtenstein’in Konumsal Avantajları

 • İstikrarlı sosyal, yasal ve ekonomik düzen
 • Yüksek derecede siyasi süreklilik ve istikrar
 • Liberal ekonomi politikası
 • Liberal şirketler hukuku
 • Ilımlı kurumlar vergisi, Flat Tax 12,5%
 • Sağlam kamu maliyesi
 • Yasal ödeme aracı olarak güçlü İsviçre Frangı
 • Esneklik, kısa karar verme yolları
 • Kamu sektörünün büyük mali gücü
 • Yüksek düzeyde mahremiyet korumasına sahip Bankacılık Yasası
 • Moody’s ve Standard & Poor’s tarafından ülke notu olarak AAA derecesine sahip
 • Avrupa ile uyumlu niş ürünler

 

Daha fazla bilgi için:

Liechtenstein Bankers Association

Liechtenstein Business Portal

Ek Hizmet Binası

2019'da BENDURA BANK, bankacılık sektörünün gelecekteki yönü için bir kilometre taşı daha belirledi. Çerçeve koşulları, benzer hacme sahip bir ek binaya izin verdi. İnşaat projesi, tam teşekküllü işyeri sayısının 250'ye çıkarılmasını sağlıyor. Ek binanın 2021 ortalarında açılması planlanıyor. Mevcut banka binasının genişletilmesine ek olarak, aynı zamanda komşu bir arsa üzerine kapalı otopark da inşa edilmektedir. Bu otopark, çoğu e-arabalar ve e-bisikletler için şarj istasyonlarına sahip olan 13 seviyede yaklaşık 400 park yerini içerecektir. Atzig otoparkı da sürdürülebilir yapıya uygun bir fotovoltaik sistemle donatılacak ve çalıştırılacaktır.

BENDURA BANK Liechtenstein

BENDURA BANK AG

Schaaner Strasse 27
9487 Gamprin-Bendern
Fürstentum Liechtenstein

İletişim Bilgisi