BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG BENDURA BANK AG.’nin 100% iştirakidir.

Genç ve inovatif finansal hizmet sunucusu olarak BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG’nin uzmanlık alanı içinde varlıklı özel müşteri ve kurumsal yatırımcıları için ihtiyaca uygun fon çözümlerin oluşturulması ve yönetilmesidir.

Services

CEO Statement

Fonun Kurulumu ve Yönetimi için Komple Paket

Die BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG ilk fon danışmanlık görüşmesinden uluslararası menkul kıymet ISIN kodlu ve her üç (IUG, UCITSG, AIFMG) yatırım fonu yönetmeliğine uygun olarak kayıtlı nihai yatırım fonu oluşumuna kadar komple bir hizmet paketi sunmaktadır. Ana hizmetlerin içeriği ilk fon danışmanlık hizmeti ile kurulum ve münferit olarak yapılandırılmış fonun yönetiminden oluşmaktadır. Şirket kurulduğundan beri önemli bir odak noktası her zaman profesyonel / kurumsal yatırımcı grupları (bankalar, sigorta şirketleri, varlıklı bireyler, vb.) için fon yaratma ve alternatif yatırımlarının gerçekleştirilmesi olmuştur.

BENDURA FUND MANAGEMENT ALPHA AG’nin hedef müşterileri öncelikli olarak, varlık yöneticileri, aile ofisleri, varlıklı bireylerdir ama aynı zamanda da kendi müşterilerinin yararına yenilikçi bir varlık yapılandırması için yönetim ve yönetim aracı olarak yatırım fonu tercih eden mütevelli heyet üyeleri ve avukatlardır.

Mevcut varlık yapılar (örneğin aile vakfının fon payları) ile kombinasyonlar, her türlü mal varlığının ayni katkı yoluyla katkısı ve offshore- varlıklarının (offshore payları olan yatırım fonları) dolaylı regülasyonu gittikçe önem kazanan konulardır. Yatırım fonu, varlık koruma ve yatırımcı takdiri gibi konular açısından halen yatırımcılar tarafından çok ilgi görmektedir.

Private Label Fonds hakkında daha fazla bilgi için:

Privat Label Fonds