CEO Statement

BENDURA BANK CEO Dr. Peter KRENN

הַנהָלָה

Dr. Peter KRENN

 • CEO
+423 265 56 40peter.krenn@bendura.li

שפות:

 • גרמנית,
 • אנגלית,
 • צרפתית,
 • רוסית,
 • פולנית

ד"ר לסוציולוגיה וכלכלה באוניברסיטת וינה. שהות בחו"ל בסורבון, פריס. מועסק ב- BENDURA BANK AG מאז 2011. תחילה בתחום לקוחות מוסדיים, מאז אוגוסט 2017 חבר מועצת המנהלים. מופקד על ניהול אסטרטגי של הבנק ואחראי על תחומי הלקוחות הפרטיים, ניהול הון, שירותי הנפקה ומשאבי אנוש, וכן על הנציגות בהונג-קונג. קודם לכן - עבד ב-Raiffeisen Bank International AG, ועסק בטיפול בחברות, ניתוח חברות, מימון פרויקטים וניהול סיכוני אשראי. מעבר לכך עבד פטר קרן גם ב-PriceWaterhouseCoopers (Valuation & Strategy) ובלשכת המסחר של אוסטריה.

Dr. Markus FEDERSPIEL, Mag.

 • CCO
+423 265 56 37markus.federspiel@bendura.li

שפות:

 • גרמנית,
 • אנגלית,
 • איטלקית

ד"ר לסוציולוגיה וכלכלה וד"ר לפילוסופיה באוניברסיטת אינסברוק, עם לימודי חו"ל בבריטניה ורוסיה. מאז קידומו לד"ר למדיניות מסחרית בשנת 2008 עובד עבור BENDURA BANK AG. בתחילה כראש מחלקת הבנקאות הפרטית באיטליה, והחל מ-2013 כראש מחלקת הלקוחות המוסדיים של מרכז אירופה. בשנת 2019 מונה כחבר מועצת המנהלים ומנכ"ל לקוחות. בתפקיד זה הוא אחראי על תחומי השיווק וההפצה. בה בעת אחראי ד"ר פדרשפיל גם על צוות ההנהלה הקדמי, וכן על מחלקת השיווק והניהול המשרדי. מרקוס פדרשפיל הוא גם מרצה אורח, מזה שנים רבות, באוניברסיטת אינסברוק, ונציגו של BENDURA BANK AG ברשתות בינלאומיות רבות, ביניהן BAFIT (Banking, Accounting, Finance & IT) ו-IPG International.

Stefan MÄDER

 • CFO
+423 265 56 12stefan.maeder@bendura.li

שפות:

 • גרמנית,
 • אנגלית

החל לעבוד בעבור בנק בנדורה בע"מ ב-2009 בתור מנהל מחלקת חשבונות וביקורת. בשנת 2017 הוא מונה למנהל הכספים הראשי (CFO). בתפקיד זה, בנוסף לחשבונאות, בקרה ודיווח, הוא אחראי גם על תחומי המסחר בניירות ערך אוצר, ניהול ניירות ערך, עסקאות תשלום, ניהול חשבונות, ניהול מבנים וטכנולוגיית מידע של הבנק. מר מדר עבד בעבר בתור רואה חשבון מוסמך בענף הפיננסי בחברת רואי החשבון והייעוץ העסקי "ביג פור". את הקריירה המקצועית שלו החל בשני בנקים קנטונליים שוויצריים. שטפן מדר הוא רואה חשבון מוסמך ובוגר במנהל עסקים.

Marcel WYSS, MSc, LL.M.

 • CRO
+423 265 55 16marcel.wyss@bendura.li

שפות:

 • גרמנית,
 • אנגלית,
 • צרפתית

תואר שני במדעים ומ"א במשפטים מאוניברסיטת ליכנשטיין וכן בוגר מוסמך במנהל עסקים. מאז מאי 2016 מכהן בתפקיד מנהל סיכונים, באוגוסט 2017 מונה כחבר במועצת המנהלים בתור קצין סיכונים ראשי (CRO). אחראי על התחומים ניהול סיכונים, ציות, משפטית, הלוואות ומסים. בעבר, במשך כתשע שנים, עבד בפיקוח על השווקים הפיננסיים בליכטנשטיין בתור מפקח על הבנקים ומאז 2011 מכהן בנוסף כסגן מנהל מחלקת הפיקוח על הבנקים. לאחר שהשלים את התואר הראשון עבד מרסל ווס במשך מספר שנים בתור בוחן בנקים בחברת פרייס ווטרהאוס קופרס, לפני כן עבד בבנקים שוויצריים שונים, בעיקר בתחום המוקד הקדמי.