בנק בנדורה בע"מ הנו חבר שותף במערכת לביטוח הפקדות ופיצוי למשקיעים המופעלת על ידי קרן SV לביטוח הפקדות ופיצויים למשקיעים (FL-0002.039.614-1) בהתאמה לחוקי האיחוד האירופי. ניתן לקבל מידע נוסף באתר הבית של הקרן.www.eas-liechtenstein.li

Depositor information template

הורד

Leaflet Deposit protection

הורד