נקודת משמורת לקרנות השקעה

ברוב ארצות היבשת האירופית חייבות קרנות השקעה להחזיק את נכסיהן בבנק פיקדונות. לשם שמירה על האינטרסים של משקיע הקרנות, נקודת המשמורת מבצעת בו זמנית את משימת הפיקוח הן על פעילות הקרן והן על מנהליה. אנו מתפקדים כנקודת משמורת הן עבור קרנות השקעה על פי חוק חברות ההשקעה של ליכטנשטיין (IUG) והן עבור קרנות השקעה אלטרנטיביות (AIF) והתחייבויות להשקעה קולקטיבית בניי"ע נעברים (UCITS) על פי הוראות האזור הכלכלי האירופי.

נקודת תשלום להלוואות ומניות

BENDURA BANK AG מחזיק בניסיון רב שנים של פעילות כנקודת תשלום להלוואות ומניות ובהקשר זה מהווה אחד מן המעטים המציעים שירות נישה זה לחברות ומנפיקים קטנים ובינוניים. באמצעות שירות זה אנו תומכים בלקוחות בהיבטים הטכניים של הקמה, אחסון אלקטרוני (Dematerialization) ופיתוח ההלוואה והנפקת המניות. במקרה של הלוואות, נקודת התשלום מבצעת גם את הפיתוח הטכני של תשלומי הריבית, פרישת התשלומים, מיחזור הלוואות או כל צעדי היוון אחרים. ההלוואות מופקדות במאגר נתונים מרכזי של ספק השירות (CSD) כערך זכויות או כתעודה גלובלית שבאמצעותם ניתן להמירן לניי"ע דיגיטליים ("פיקדון בתיווך"). דיגיטליזציה (Dematerialization) היא המרת ההלוואה לניי"ע אלקטרוני. מכשיר פיננסי זה של דיגיטליזציה ניתן להעברה באמצעות מערכות העברת (ניכיון) ניי"ע (SIX, SIS, Clearstream, Euroclear וכד') לבנקים אחרים. דיגיטליזציה היא תנאי מקדים למסחר אלקטרוני OTC במכשירים פיננסיים אלו או למסחר בבורסה. במקרה של מניות, דיגיטליזציה מהווה המרה של מניות לניי"ע אלקטרוניים. בדרך זו ניתן לסחור בהן ולהעבירן באמצעים אלקטרוניים. הליך זה אפשרי גם עבור חברות מניות קיימות, שהחזיקו עד כה בתעודות מניה פיזיות.

כנקודת תשלום למניות, BENDURA BANK AG מבצע את הפיתוח הטכני (העברת המניות דרך מערכת ניכיון לידי בעלי המניות) של המניה, וכן צעדי היוון נוספים (תשלומי דיבידנדים, הודעות לבעלי המניות וכד'). ניתן להשתמש בשירותי נקודת תשלום על ידי פתיחת חשבון וחתימה על סכם נקודת תשלום. BENDURA BANK AG מציע גם פעילות כנקודת תשלום פנימית בליכטנשטיין, עבור קרנות זרות.

שירותי סוכנות רישום

בנפרד מפעילותנו כנקודת תשלום להלוואות, אנו מציעים גם שירות של סוכנות רישום להלוואות. הודות לשיתוף הפעולה הפורה עם צוות הרישום של הבורסה בווינה – Wiener Börse AG, מתאפשרת ללקוחותינו קבלה פשוטה ומהירה של רישיון ל-Vienna MTF, במחיר קבוע ואטרקטיבי.

Vienna MT היא שוק מפוקח באמצעות הפיקוח על הבורסות. היא מופעלת על ידי הבורסה הווינאית (Wiener Börse AG) כמערכת מסחר רב צדדית (MTF). ניירות ערך שאינם מאושרים למחסר רשמי נסחרים באמצעות Vienna MTF. Vienna MT היא מרחב רישום מעולה כאשר מנפיקי אג"ח אינם זקוקים לרישום בשוק מוסדר, אולם עדיין מעוניינים לרשום את ניירות הערך שלהם בבורסה בעלת מוניטין.

BENDURA BANK Issuer Services – Service is our Issue