Ortaklık Yapısı

Hong Kong Borsası’na kote olan ve lüks ürünler sektöründe faaliyet gösteren Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd., şirketi %84.69 oranında Banka’mızın pay sahibidir. Cazip katılım modelimiz sayesinde yüksek performans gösteren çalışanlarımız kurumumuzun başarısına katılabilmektedir. Enstitümüzün şu anda %2,93 oranında hissesi çalışanlara aittir. %5,38'i BENDURA BANK AG'nin kendisine ve %7,00'si üçüncü şahıslara aittir.