Hong Kong Borsası’na kote olan ve lüks ürünler sektöründe faaliyet gösteren Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd., şirketi %89,19 oranında Banka’mızın pay sahibidir. Cazip katılım modelimiz sayesinde yüksek performans gösteren çalışanlarımız kurumumuzun başarısına katılabilmektedir. Enstitümüzün şu anda %1,84 oranında hissesi çalışanlara aittir. %7,92’i BENDURA BANK AG’nin kendisine ve %1,05’si üçüncü şahıslara aittir.