Bendura Funds AG

BENDURA Funds AG, BENDURA BANK AG.’nin %100 bağlı ortaklığı olup küresel bir müşteri kitlesine ve de özellikle Çin başta olmak üzere, Asya’ya hizmet vermektedir.

AB Müktesebatı ile uyumlu hale gelmiş Alternatif Yatırım Fonları (AIF)

BENDURA Funds AG, yatırım fonlarının ikincil amaçlarına odaklanan private-label yatırım fonlarının yanısıra devlet tarafından yetkilendirilmiş alternatif yatırım fonları yöneticisidir.

AB Müktesebatı ile uyumlu hale gelmiş Alternatif Yatırım Fonları (AIF)

AB’nin AIFM Direktifine göre alternatif yatırım fonları bunun için mükemmel bir araçtır. Örnek kullanım durumları aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

  • Kurumsal yapılandırma ve varlık yapılandırması
  • Varlıkların kontrolünden feragat etmeden yabancı kaynaklar vasıtasıyla likiditenin sağlanması,
  • Piyasa katılımcılarının, stratejik veya aktivist yatırımcıların, anonimliğine yönelik kabul edilebilir bir yaklaşım,
  • Aile servetinin korunması,
  • Veraset ve intikal planlaması,
  • Vergisel konular.

Yatırım Fonlarının ikincil amaçları

AIF’ler, örneğin aşağıdaki gibi, sadece küçük bir yatırımcı çevresine açık olacak şekilde tasarlanabilir.

  • Bireysel yatırımcılar,
  • Kapalı gruplar,
  • Aileler veya
  • Ortaklar.

Kararlarınızı alınırken menkul kıymet yatırımlarını tercih ediniz…