Yatırım Fonları için Saklama Merkezi

Kıta Avrupası ülkelerinin çoğunda, yatırım fonlarının varlıklarını bir saklama kuruluşuna yatırması gerekmektedir. Fonun yatırımcılarının menfaatleri doğrultusunda, bu merkez ayrıca fonun ve fon yöneticilerinin faaliyetlerinin izlenmesinden de sorumludur. Liechtenstein Yatırım Fonları Yönetmeliği‘ne (IUG) göre yatırım fonları ve AB / AEA uyumlu fon türleri UCITS ve AIF için saklamacı olarak hizmet veriyoruz.

Tahvil ve Hisseler için Ödeme Merkezi

BENDURA BANK AG, tahvil ve hisse senetleri için ödeme merkezi olarak uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir ve bu bağlamda küçük ve orta ölçekli şirketler ve ihraççılar için az sayıdaki niş hizmet sağlayıcılarından biridir. Bu doğrutuda müşterilerimiz tahvil ve hisse ihraçlarının teknik yapılandırılmasında, kaydileştirilmesinde ve gerçekleştirilmesinde desteklenir. Tahviller ile ilgili olarak, ödeme merkezi ayrıca faiz ödemelerinin, geri ödemelerin, tahvillerin dönüştürülmesi veya emisyonların diğer teknik işlemlerini de üstlenir. Tahviller, Merkezi Saklamacı (CSD)’da değer hakkı veya global serfikalar şeklinde kaydedilir ve böylelikle kaydileşmiş menkul kıymetlere (“muhasebeleştirme etkileri”) dönüştürülür. Kaydileştirme, tahvillerin elektronik değerlere dönüştürülmesidir. Kaydileşmiş finansal araçlar menkul kıymet mutabakat sistemleri (SIX SIS, Clearstream, Euroclear vb.) aracılığıyla diğer bankalara aktarılabilir.  Kaydileştirme, finansal araçlarda elektronik OTC işlemleri veya borsaya kotasyon için bir ön koşuldur. Hisse senetlerinde kaydileştirme, hisse senetlerinin elektronik hisse senetlerine dönüştürülmesidir. Bu, hisseleri elektronik olarak alınıp satılabilir ve devredilebilir kılar. Bu prosedür, önceden fiziki hisse senedi bulunan mevcut anonim şirketler için de mümkündür.

Hisselerin ödeme merkezi olarak BENDURA BANK AG, hisselerin teknik işlemlerini (hisselerin hissedarlara takas sistemleri aracılığıyla teslim edilmesi) ve diğer emisyon işlemlerini (temettü ödemeleri, hissedarlara bildirimler, vb.) üstlenir. Ödeme merkezi hizmetleri, bir hesap açarak ve bir ödeme merkezi sözleşmesi yapılarak kullanılabilir. BENDURA BANK AG, yabancı fonlar için Liechtenstein’da yerel bir ödeme merkezi işlevi de sunmaktadır.

Listing Agent Services

Tahviller için ödeme merkezi işlevinden bağımsız olarak, tahviller için listeleme acentesi hizmetleri sunabilmekteyiz. Wiener Börse AG (Viyana Borsası)’deki listeleme ekibiyle iyi işbirliğimiz sayesinde, müşterilerimiz çekici bir sabit fiyatla hızlı ve kolay bir şekilde Viyana MTF’ye kabul edilebilirler.

Viyana MTF, borsa tarafından düzenlenen bir piyasa olup Wiener Börse AG tarafından çok taraflı bir ticaret sistemi (MTF) olarak işletilmektedir. Resmi işleme kabul edilmeyen menkul kıymetler Viyana MTF’ye alınabilmektedir. Viyana MTF, borçlanma araçlarını ihraç edenlerin düzenlenmiş bir piyasada listelenme ihtiyacı olmadığında, ancak yine de ünlü bir borsada kote olmak istediklerinde mükemmel bir listeleme yeridir.

BENDURA BANK Issuer Services – Service is our Issue