BENDURA BANK AG je účastníkem zapojeným do systému pojištění vkladů a odškodnění investorů, který je zajišťován nadací Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs SV (FL-0002.039.614-1) a odpovídá evropskému právu. Další informace jsou dostupné na webové stránce nadace www.eas-liechtenstein.li.

Depositor information template

Stáhnout

Leaflet Deposit protection

Stáhnout