Bendura Funds AG

BENDURA Funds AG jest spółką zależną należącą w 100% do BENDURA BANK AG. Obsługuje ona klientów na całym świecie, koncentrując się jednak na Azji, zwłaszcza Chinach.

Zharmonizowane z UE alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI)

BENDURA Funds AG jest zatwierdzonym przez rząd podmiotem zarządzającym alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) specjalizującym się w realizacji drugorzędnych celów funduszy inwestycyjnych oprócz funduszy private Label.

Zharmonizowane z UE alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI)

Alternatywne fundusze inwestycyjne zgodne z unijna dyrektywą o ZAFI są do tego celu idealnym narzędziem. Na przykład mogą one być odpowiednie dla następujących zastosowań:

  • strukturyzacja przedsiębiorstw i aktywów,
  • pozyskiwanie płynności przez dostawców finansowania dłużnego bez rezygnacji z kontroli nad aktywami,
  • dopuszczalny sposób anonimizacji uczestników rynku, inwestorów strategicznych lub aktywnych,
  • ochrona rodzinnego majątku,
  • planowanie dziedziczenia i sukcesji,
  • koncepcje podatkowe.

Drugorzędne cele funduszy inwestycyjnych

AFI można projektować w taki sposób, aby były one otwarte jedynie dla niewielkiego kręgu inwestorów, na przykład

  • inwestorów indywidualnych,
  • closed-clubs,
  • rodzin lub
  • jednostek powiązanych.

Przekształć swoje operacje w transakcje papierami wartościowymi!