ניהול קרנות בנדורה בע"מ

ניהול קרנות בנדורה בע"מ היא חברת-בת בבעלות מלאה של בנק בנדורה בע"מ

BENDURA FUNDS AG

ניהול קרנות בנדורה בע"מ

ניהול קרנות בנדורה בע"מ מתמחה בקרנות השקעה אלטרנטיביות (AIFM) בהיותה מנהלת מורשית ע"י המדינה ולצד זאת מתמחה בקרנות מותג פרטי כמטרות משנה של קרנות השקעה.


מטרות משנה של קרנות השקעה

קרנות ההשקעה האלטרנטיביות המנוהלות בהתאם לקווים המנחים של האיחוד האירופי לקרנות השקעה אלטרנטיביות (AIFM) הן המכשיר המושלם לכך. הן יכולות להתאים למקרים הבאים, לדוגמה:

  • הקצאת חברות ונכסים
  • השגת כספים נזילים ממשקיעים זרים מבלי לוותר על השליטה בנכסים,
  • אפשרות חוקית לשמירה על זהות חסויה של משתתפי שוק, משקיעים אסטרטגיים או פעילים,
  • הגנה על נכסים משפחתיים,
  • תכנון ירושה ועזבונות,
  • עקרון מיסוי.

ניתן לתכנן השקעות אלטרנטיביות כך שיהיו פתוחות לקבוצה קטנה של משקיעים, כמו למשל

  • משקיעים פרטיים,
  • מועדונים סגורים,
  • משפחות או
  • חברות הקשורות להם.


עברו לעסקאות בניירות ערך!

BENDURA Funds AG