דגם השתתפות המועסקים והגישה הבינלאומית שלנו מעמידים תמיד את ענייני הלקוח בראש סדר העדיפויות שלנו.

השתתפות מועסקים חזקה

מרכיב המפתח לקשר ארוך-טווח של המועסקים המנוסים והמעורבים שלנו הינו דגם השתתפות המועסקים. הוא מאופיין בכך שלא רק ההנהלה, אלא כל הצוותים יכולים להיות שותפים במוסד. כך יושבים הלקוחות שלנו מול יועצים שהם בו זמנית גם בעלי המניות והיזמים בפועל – ולכן חולקים את אותם ערכים.

גישה בינלאומית

אחד מן הנכסים החשובים של הבנק שלנו הוא היותו בינלאומי ורב-תרבותי. הדרישה שלנו היא להיות מסוגלים לתקשר עם הלקוחות שלנו, בכל עת, בשפת אימם. לפיכך, צוות יועצי הלקוחות שלנו הוא רב לאומי ודובר עשרים וארבע שפות.

פרסומים ב-10 שפות

בהתאם לגישתנו הרב תרבותית, אנו מפרסמים שורה של פרסומים מעניינים הנוגעים להתפתחות השווקים והחברה שלנו, וכן למוצרים ושירותים, וזאת ב-10 שפות שונות. גם אפליקציית ה-E-BANKING (בנקאות מקוונת) שלנו זמינה לנוחיות לקוחותינו בכל השפות המפורטות.

מצגת החברה

הורד
Action
מִין

This field is required!

This field is required!

This field is required!

This field is required!

This field is required!

This field is required!

Please enter a valid phone number!

Please enter a valid E-Mail address!

This field is required!

This field is required!

This field is required!