Depozitář pro investiční fondy

Ve většině kontinentálních evropských zemí musejí investiční fondy uložit svá aktiva u depozitáře (depozitního subjektu). Depozitář (depozitní subjekt) je rovněž odpovědný za sledování činnosti fondu a jeho správců. My vykonáváme rovněž funkci depozitáře, jak pro investiční fondy podle zákona o lichtenštejnských investičních společnostech (IUG), tak pro typy fondů UCITS a AIF, které jsou v souladu s EU/EHP.

Platební agent pro dluhopisy a akcie

BENDURA BANKA AG má dlouholeté zkušenosti jako platební agent pro dluhopisy a akcie. V této souvislosti je jedním z mála specializovaných poskytovatelů pro malé a střední podniky a emitenty. Zákazníci jsou podporováni v technickém nastavení, dematerializaci a vyřizování jejich emisí dluhopisů a akcií. V případě dluhopisů převezme platební agent také technické zpracování plateb úroků, splátek, konverzi dluhopisů nebo další kapitálová opatření. Dluhopisy jsou uloženy u centrálního depozitáře (CSD) jako hodnotová práva nebo ve formě globálních certifikátů, kdy jsou přeměněny na zaknihované cenné papíry. Dematerializace je převod dluhopisů na elektronické cenné papíry. Tyto dematerializované finanční nástroje lze převést do jiných bank prostřednictvím systémů vypořádání obchodů s cennými papíry (SIX SIS, Clearstream, Euroclear atd.). Dematerializace je předpokladem pro elektronické OTC- obchodování s těmito finančními nástroji nebo pro kotování na burze. V případě akcií je dematerializací přeměna akcií na elektronické cenné papíry. Díky tomu jsou akcie elektronicky obchodovatelné a převoditelné. Tento postup je také možný pro stávající akciové společnosti s dříve fyzickými akciovými listinami.

Jako platební agent pro akcie přebírá BENDURA BANKA AG technické zpracování (realizaci) akcií (vydání akcií akcionářům prostřednictvím clearingových systémů) a další kapitálová opatření (výplaty dividend, sdělení/oznámení akcionářům atd.). Služby platebního agenta lze využít otevřením účtu a vytvořením smlouvy s platebním agentem. BENDURA BANKA AG rovněž nabízí činnost tuzemského platebního agenta v Lichtenštejnsku pro zahraniční fondy.

Listing Agent Services

Nezávisle na činnosti platebního agenta pro dluhopisy můžeme rovněž nabídnout služby Listing Agent Services. Díky naší dobré spolupráci s Listing-týmem Wiener Börse AG mohou být naši zákazníci snadno a rychle přijati do multilaterálního systému obchodování (Vienna MTF-Multilateral Trading System) za atraktivní pevnou cenu.

Multilaterální systém obchodování je burzou regulovaný trh. Provozuje ji společnost Wiener Börse AG jako multilaterální obchodní systém (MTF). Cenné papíry, které nejsou přijaty k oficiálnímu obchodování, jsou přijmuty do multilaterálního systému obchodování. Jedná se o vynikající místo pro kotování v případě, kdy emitenti dluhových nástrojů nepotřebují kotaci na regulovaném trhu, ale přesto chtějí kotaci na renomované burze cenných papírů.

BENDURA BANK Issuer Services – Service is our Issue