Zarząd

Dr. Markus FEDERSPIEL, Mag.

 • CEO
+423 265 56 37markus.federspiel@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski,
 • Włoski

Magister nauk ekonomiczno-społecznych i doktor filozofii Uniwersytetu w Innsbrucku, studiował także w Wielkiej Brytanii i Rosji. Po uzyskaniu tytułu doktora w zakresie polityki gospodarczej w 2008 roku dr Markus Federspiel rozpoczął pracę w BENDURA BANK AG. Początkowo pracował jako Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej we Włoszech, a w 2013 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Centralnej Europie. Od 2019 roku dr Markus Federspiel jest członkiem zarządu i jednocześnie sprawuje funkcję CCO (Chief Customer Officer). W październiku 2022 r. dr Federspiel został mianowany dyrektorem generalnym (CEO). W ramach tego stanowiska jest odpowiedzialny za takie obszary działalności banku jak rynek i sprzedaż. Do zakresu obowiązków dr. Markusa Federspiela należy także wspieranie czołowych zespołów sprzedażowych a także sprawowanie pieczy nad działami Marketingiem i Office Management. Od wielu lat dr Markus Federspiel gościnnie wykłada na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz reprezentuje BENDURA BANK AG w licznych strukturach networkingowych o zasięgu międzynarodowym, w tym BAFIT (Banking, Accounting, Finance & IT) oraz IPG International.

Stefan MÄDER

 • CFO
+423 265 56 12stefan.maeder@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski

Stefan MÄDER dołączył do BENDURA BANK AG w 2009 r. jako Kierownik Działu Rachunkowości i Audytu. W 2017 r. został mianowany Dyrektorem Finansowym (CFO). Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za rachunkowość, controlling i sprawozdawczość, a także obrót papierami wartościowymi i skarbiec, administrowanie papierami wartościowymi, transakcje płatnicze, zarządzanie rachunkami, zarządzanie obiektami oraz technologie informatyczne banku. Dawniej pracował jako rewident księgowy w sektorze finansowym dla jednej z wielkiej czwórki firm audytowych i konsultingowych. Karierę zawodową rozpoczynał w dwóch szwajcarskich bankach kantonalnych. Jest biegłym rewidentem i dyplomowanym ekonomistą (dyplom uczelni zawodowej, niem. Fachhochschule, FH).

Marcel WYSS, MSc, LL.M.

 • CRO
+423 265 55 16marcel.wyss@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski,
 • Francuski

Marcel WYSS, mgr prawa (LLM, ang. Master of Laws) Uniwersytetu w Liechtensteinie i dyplomowany ekonomista (dyplom uczelni zawodowej, niem. Fachhochschule, FH). Od maja 2016 r. kierownik działu zarządzania ryzykiem, w sierpniu 2017 r. powołany na członka Zarządu jako Dyrektor ds. Ryzyka (CRO). Odpowiedzialny za działy: Zarządzanie Ryzykiem, Compliance, Prawny, Kredyty oraz Podatkowy. Dawniej zajmował się nadzorem bankowym jako pracownik urzędu ds. nadzoru rynków finansowych w Liechtensteinie, zaś w 2011 r. został mianowany zastępcą kierownika działu nadzoru bankowego. Po ukończeniu pierwszego kierunku studiów pracował jako audytor bankowy dla PricewaterhouseCoopers. Wcześniej był pracownikiem różnych banków szwajcarskich, głównie w dziale obsługi klienta.