CEO Statement

BENDURA BANK CEO Dr. Peter KRENN

Zarząd

Dr. Peter KRENN

 • CEO
+423 265 56 40peter.krenn@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski,
 • Francuski,
 • Rosyjski,
 • Polski

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Wiedeńskiego. Odbył pobyt zagraniczny na paryskiej Sorbonie. Zatrudniony w BENDURA BANK AG od roku 2011. Początkowo w dziale klientów instytucjonalnych, od sierpnia 2017 r. jako członek zarządu. Odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie bankiem, kieruje Departamentami Klientów Indywidualnych Centralnej, Wschodniej i Południowej Europy, Departamentem Międzynarodowych Klientów Indywidualnych i Wealth Management, Departamentem Zasobów Ludzkich oraz przedstawicielstwem w Hong Kongu. Poprzednio pracował w Raiffeisen Bank International AG w obszarach obsługi klientów korporacyjnych, analizy przedsiębiorstw, finansowania projektów oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Ponadto Peter Krenn był zatrudniony w PricewaterhouseCoopers (Valuation & Strategy) oraz w Austriackiej Izbie Gospodarczej. Od 2021 roku sprawuje urząd Konsula Honorowego Republiki Malty w Księstwie Liechtensteinu oraz, od 2022 roku eksperta zewnętrznego na Uniwersytecie Liechtensteinu.

Dr. Markus FEDERSPIEL, Mag.

 • CCO
+423 265 56 37markus.federspiel@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski,
 • Włoski

Magister nauk ekonomiczno-społecznych i doktor filozofii Uniwersytetu w Innsbrucku, studiował także w Wielkiej Brytanii i Rosji. Po uzyskaniu tytułu doktora w zakresie polityki gospodarczej w 2008 roku dr Markus Federspiel rozpoczął pracę w BENDURA BANK AG. Początkowo pracował jako Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej we Włoszech, a w 2013 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Centralnej Europie. Od 2019 roku dr Markus Federspiel jest członkiem zarządu i jednocześnie sprawuje funkcję CCO (Chief Customer Officer). W ramach tego stanowiska jest odpowiedzialny za takie obszary działalności banku jak rynek i sprzedaż. Do zakresu obowiązków dr. Markusa Federspiela należy także wspieranie czołowych zespołów sprzedażowych a także sprawowanie pieczy nad działami Marketingiem i Office Management. Od wielu lat dr Markus Federspiel gościnnie wykłada na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz reprezentuje BENDURA BANK AG w licznych strukturach networkingowych o zasięgu międzynarodowym, w tym BAFIT (Banking, Accounting, Finance & IT) oraz IPG International.

Stefan MÄDER

 • CFO
+423 265 56 12stefan.maeder@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski

Stefan MÄDER dołączył do BENDURA BANK AG w 2009 r. jako Kierownik Działu Rachunkowości i Audytu. W 2017 r. został mianowany Dyrektorem Finansowym (CFO). Na tym stanowisku jest odpowiedzialny za rachunkowość, controlling i sprawozdawczość, a także obrót papierami wartościowymi i skarbiec, administrowanie papierami wartościowymi, transakcje płatnicze, zarządzanie rachunkami, zarządzanie obiektami oraz technologie informatyczne banku. Dawniej pracował jako rewident księgowy w sektorze finansowym dla jednej z wielkiej czwórki firm audytowych i konsultingowych. Karierę zawodową rozpoczynał w dwóch szwajcarskich bankach kantonalnych. Jest biegłym rewidentem i dyplomowanym ekonomistą (dyplom uczelni zawodowej, niem. Fachhochschule, FH).

Marcel WYSS, MSc, LL.M.

 • CRO
+423 265 55 16marcel.wyss@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski,
 • Francuski

Marcel WYSS, mgr prawa (LLM, ang. Master of Laws) Uniwersytetu w Liechtensteinie i dyplomowany ekonomista (dyplom uczelni zawodowej, niem. Fachhochschule, FH). Od maja 2016 r. kierownik działu zarządzania ryzykiem, w sierpniu 2017 r. powołany na członka Zarządu jako Dyrektor ds. Ryzyka (CRO). Odpowiedzialny za działy: Zarządzanie Ryzykiem, Compliance, Prawny, Kredyty oraz Podatkowy. Dawniej zajmował się nadzorem bankowym jako pracownik urzędu ds. nadzoru rynków finansowych w Liechtensteinie, zaś w 2011 r. został mianowany zastępcą kierownika działu nadzoru bankowego. Po ukończeniu pierwszego kierunku studiów pracował jako audytor bankowy dla PricewaterhouseCoopers. Wcześniej był pracownikiem różnych banków szwajcarskich, głównie w dziale obsługi klienta.