CEO Statement

Zarząd

Dr. Markus FEDERSPIEL, Mag.

 • CEO
+423 265 56 37markus.federspiel@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski,
 • Włoski

Magister nauk ekonomiczno-społecznych i doktor filozofii Uniwersytetu w Innsbrucku, studiował także w Wielkiej Brytanii i Rosji. Po uzyskaniu tytułu doktora w zakresie polityki gospodarczej w 2008 roku dr Markus Federspiel rozpoczął pracę w BENDURA BANK AG. Początkowo pracował jako Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej we Włoszech, a w 2013 roku objął stanowisko Dyrektora Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Centralnej Europie. Od 2019 roku dr Markus Federspiel jest członkiem zarządu i jednocześnie sprawuje funkcję CCO (Chief Customer Officer). W październiku 2022 r. dr Federspiel został mianowany dyrektorem generalnym (CEO). W ramach tego stanowiska jest odpowiedzialny za takie obszary działalności banku jak rynek i sprzedaż. Do zakresu obowiązków dr. Markusa Federspiela należy także wspieranie czołowych zespołów sprzedażowych a także sprawowanie pieczy nad działami Marketingiem i Office Management. Od wielu lat dr Markus Federspiel gościnnie wykłada na Uniwersytecie w Innsbrucku oraz reprezentuje BENDURA BANK AG w licznych strukturach networkingowych o zasięgu międzynarodowym, w tym BAFIT (Banking, Accounting, Finance & IT) oraz IPG International.

Thomas LUDESCHER, MSc, CFA

 • CSO
+423 265 56 58thomas.ludescher@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski

Po studiach na Uniwersytecie w Liechtensteinie (mgr inż.) i semestrze zagranicznym w Finlandii, przez kilka lat pracował w bankowości prywatnej w Austrii. Z BENDURA BANK AG związany jest od maja 2014 roku. Początkowo w Asset Management, a od 2015 roku jako Head of Trading & Treasury. Na początku 2022 roku Pan Ludescher został awansowany na stanowisko Dyrektora Pionu, a następnie w październiku 2022 roku został powołany na członka Zarządu. Jako Chief Strategy Officer (CSO) jest odpowiedzialny za Trading & Treasury, Wealth Management, kierowanie zespołami frontowymi i kwestie strategiczne. Posiada również tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) Chartholder oraz Certified Financial Planner (CFP).

Philipp FORSTER, MSc, CFA

 • CCO
+423 256 56 28philipp.forster@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski

Od 2015 roku pracuje w BENDURA BANK AG. Początkowo w Trading & Treasury, a od 2016 roku jako Head of Payment Transactions. Od 2018 roku budował i zarządzał przedstawicielstwem w Hongkongu, aż do momentu powołania go na członka zarządu w październiku 2022 roku. Wcześniej pan Forster pracował przez kilka lat w bankowości prywatnej w Austrii. Jako Chief Customer Officer (CCO) w BENDURA BANK AG jest odpowiedzialny za zarządzanie i rozwój znacznej części oferty obsługi klienta. Philipp Forster posiada tytuł magistra ekonomii (M.Sc.) uzyskany na FernUniversität w Hagen, Niemcy. Jest również Chartered Financial Analyst (CFA), Project Management Professional (PMP) oraz Certified Trust Practitioner (CTP) akredytowanym przez Hong Kong Trustees' Association (HKTA).

Stefan MÄDER

 • CFO
+423 265 56 12stefan.maeder@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski

Stefan MÄDER dołączył do BENDURA BANK AG w 2009 r. jako Kierownik Działu Rachunkowości i Audytu. W 2017 r. został mianowany Dyrektorem Finansowym (CFO). W ramach tej funkcji odpowiada za rachunkowość, kontroling i sprawozdawczość, a także za administrowanie papierami wartościowymi banku, transakcje płatnicze, zarządzanie danymi podstawowymi, usługi płatnicze i powiernicze, technologie informacyjne i zarządzanie procesami. Dawniej pracował jako rewident księgowy w sektorze finansowym dla jednej z wielkiej czwórki firm audytowych i konsultingowych. Karierę zawodową rozpoczynał w dwóch szwajcarskich bankach kantonalnych. Jest biegłym rewidentem i dyplomowanym ekonomistą (dyplom uczelni zawodowej, niem. Fachhochschule, FH).

Marcel WYSS, MSc, LL.M.

 • CRO
+423 265 55 16marcel.wyss@bendura.li

Języki:

 • Niemiecki,
 • Angielski,
 • Francuski

Marcel WYSS, mgr prawa (LLM, ang. Master of Laws) Uniwersytetu w Liechtensteinie i dyplomowany ekonomista (dyplom uczelni zawodowej, niem. Fachhochschule, FH). Od maja 2016 r. kierownik działu zarządzania ryzykiem, w sierpniu 2017 r. powołany na członka Zarządu jako Dyrektor ds. Ryzyka (CRO). Odpowiedzialny za działy: Zarządzanie Ryzykiem, Compliance, Prawny, Kredyty oraz Podatkowy. Dawniej zajmował się nadzorem bankowym jako pracownik urzędu ds. nadzoru rynków finansowych w Liechtensteinie, zaś w 2011 r. został mianowany zastępcą kierownika działu nadzoru bankowego. Po ukończeniu pierwszego kierunku studiów pracował jako audytor bankowy dla PricewaterhouseCoopers. Wcześniej był pracownikiem różnych banków szwajcarskich, głównie w dziale obsługi klienta.