Usługa doradztwa inwestycyjnego

Poprzez usługę doradztwa inwestycyjnego BENDURA BANK pomagamy Państwu odnieść jeszcze większy sukces. Doświadczenie pokazuje, że niektórzy klienci, którzy dysponują potrzebnym czasem i praktyczną wiedzą, chcą sami zadbać o swoje inwestycje. Bank jest im potrzebny przede wszystkim do wymiany poglądów. Takim klientom oferujemy nasze usługi doradcze. Nasze zadanie polega na pełnieniu wobec klientów roli partnera sparingowego i udzielaniu im wsparcia poprzez krytyczne spojrzenie na ich pomysły i umieszczenie ich w kontekście całego portfela.

 

 

Państwa korzyści

  • Doradcy firmy BENDURA mówią językami naszych klientów.
  • Żadne uwarunkowania regionalne nie są nam obce.
  • Nasz zespół jest połączony z siecią wiodących ekspertów międzynarodowych.
  • Nasi klienci otrzymują propozycje inwestycyjne, które są proaktywnie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
  • Wspólnie optymalnie wykorzystujemy możliwości rynkowe.

Minimalna kwota

BENDURA BANK AG oferuje usługę doradztwa przy zarządzaniu aktywami od 300 000 CHF lub równowartości tej kwoty.

 Modele doradcze & wycena

W zależności od potrzeb i wymagań oferujemy dwa modele:

Pakiet usług Zakres usługi doradztwa inwestycyjnego Opłata za doradztwo
Advisory Consult Doradca klienta 0,35%
Advisory Expert Doradca klienta & zespół specjalistów 0,50%