Doradztwo inwestycyjne

Doświadczenie pokazuje, że niektórzy klienci wolą sami dbać o swoje inwestycje. Bank jest im potrzebny jedynie jako doradca lub do wymiany opinii. Takim klientom bank okresowo przedstawia propozycje inwestycji, które odnoszą się do ich profilu inwestycyjnego. Zasadniczymi parametrami są: preferowana waluta referencyjna, generalna gotowość do podjęcia ryzyka oraz średniookresowy cel inwestycyjny.

W takim przypadku Państwo jako inwestorzy decydują samodzielnie w osobistej rozmowie, czy lub które z rekomendacji naszego banku chcą Państwo zrealizować. Ważne: decyzję podejmują Państwo samodzielnie i dlatego też są Państwo za nią odpowiedzialni. Przesłanką do skorzystania z tej usługi jest to, że będą Państwo dostępni dla naszych doradców osobiście, telefonicznie lub drogą mailową oraz że dysponują Państwo odpowiednią ilością czasu.

 

Państwa korzyści

  • W celu realizacji Państwa założeń otrzymają od nas Państwo jako inwestorzy dedykowaną propozycję inwestycji w oparciu o Państwa sytuację osobistą i profil ryzyka.
  • My jako Państwa bank analizujemy i oceniamy na bieżąco nowe produkty finansowe oraz pojedyncze kategorie inwestycyjne i segmenty papierów wartościowych. Jeżeli według naszej oceny zmiany rynkowe, nowe emisje, podwyższenia kapitału mogą być interesujące dla Państwa, to przekazujemy Państwu odpowiednią propozycję inwestycji.
  • Nadzorujemy dla Państwa wszystkie terminy płatności, spłaty, konwersje, zapisy na rzecz rachunku lub obciążenia rachunku. Jeżeli według naszej oceny zachodzi potrzeba działania, to przedstawiamy Państwu odpowiednią propozycję inwestycji.
  • Wyznaczymy dla Państwa kompetentną osobę kontaktową, która będzie dostępna w godzinach pracy banku do realizacji decyzji inwestycyjnych i zadbamy o adekwatne zastępstwo, jeżeli osoba ta będzie nieobecna.
  • Co pół roku otrzymają Państwo informację o stanie majątku wraz z wykazem uzyskanych wyników.
  • Państwo podejmują decyzje o inwestycjach względnie to Państwo decydują, które z rekomendacji chcą Państwo zrealizować, a które nie.