Dzięki umowie o zarządzanie aktywami nasi eksperci od razu zadbają o Państwa inwestycje: niezależnie od sytuacji na giełdzie nic nie zakłóci Państwu spokojnego snu i będą mogli się Państwo poświęcić pięknym stronom życia. Zarządzanie aktywami jest jednym z podstawowych zadań BENDURA BANK AG. Niezależnie od tego, czy chcą Państwo ochronić swoje aktywa przed inflacją, czy też zwiększyć ich wartość w dłuższej perspektywie czasowej za pomocą akcji, oferujemy optymalne rozwiązanie inwestycyjne dostosowane do Państwa potrzeb.

Zalety

  • Szeroka paleta finansowa z otwartą architekturą
  • Różne strategie uwzględniające regionalną charakterystykę
  • Elastyczność pad kątem indywidualnych preferencji inwestycyjnych
  • Doświadczeni specjaliści zarządzają Państwa portfelem w ścisłej współpracy z wiodącymi światowymi specjalistami od badań i strategami.
  • Bieżąca analiza i monitorowanie Państwa inwestycji za pomocą najnowszych narzędzi technologicznych, w tym od Bloomberga i Morningstar.
  • Sprawozdawczość inwestycyjna oraz omawianie portfela bezpośrednio z naszymi specjalistami
  • Przejrzystość: płacą Państwo jedną opłatę, która obejmuje wszystko.

Minimalna kwota

BENDURA BANK AG zawiera umowy o zarządzanie aktywami od 500 000 CHF lub równowartości tej kwoty.

Strategia i wycena

W zależności od specyfiki regionu, lokalnej waluty i skłonności do ryzyka oferujemy następujące strategie inwestycyjne:

Strategia Waluty Poziomy ryzyka Stawka all-in
BENDURA Global USD, EUR, CHF Pięć: 1 do 5 1,20% – 1,7%
BENDURA Asia USD Dwa: 2 do 3 1,35% – 1,5%
BENDURA Eastern Europe USD Dwa: 2 do 3 1,35% – 1,5%

Ponadto oferujemy strategie dopasowane do potrzeb inwestorów. Specjalne życzenia prosimy omawiać ze swoim doradcą klienta BENDURA.

Benchmark yields asset management

Pobierz