Zarządzanie aktywami

Państwa majątek w dobrych rękach

Na gwałtownie rozwijających się rynkach finansowych udane inwestowanie aktywów stanowi coraz większe wyzwanie. Stałe monitorowanie i konsekwentna analiza Państwa inwestycji jest decydującym czynnikiem sukcesu w wykorzystywaniu szans i kalkulowaniu ryzyka pomimo ciągle zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Przyznając mandat do zarządzania, z przyjemnością podejmiemy się tego wymagającego zadania dla Państwa. Oferujemy Państwu profesjonalne zarządzanie aktywami, w którym nasi doświadczeni eksperci inwestycyjni przejmują za Państwa stałą ocenę rynków i decyzje inwestycyjne.

Osiągać cele finansowe

Aby osiągnąć Państwa cele finansowe, w naszych działaniach kierujemy się zasadami naszej filozofii inwestycyjnej. Najważniejszym elementem jest wspólne określenie indywidualnego profilu klienta, z uwzględnieniem szczególnych życzeń.

Korzystają Państwo z…

…zaangażowania, doświadczenia i know-how osobistego doradcy i specjalistów inwestycyjnych, jak również z całej infrastruktury nowoczesnej instytucji bankowej. Ścisła realizacja procesu inwestycyjnego jest częścią polityki inwestycyjnej BENDURA BANK AG i jest stale monitorowana przez Komitet Inwestycyjny.

Nasze strategie inwestycyjne

w walutach referencyjnych EUR/USD/CHF

Podstawowym warunkiem stabilnych wyników jest szeroka dywersyfikacja inwestycji. Obowiązuje podstawowa zasada: Inwestycje w co najmniej 7 krajach i co najmniej 7 inwestycji na każdy kraj, przy czym każda z inwestycji powinna być podobnej wielkości.

Ze względu na swoje osobiste otoczenie każdy inwestor musi sam zdecydować, czy chce inwestować wyłącznie w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, akcje, czy formy mieszane.

Dziesięciolecia naszego doświadczenia pokazują, że oparta na indeksie inwestycja umożliwia szczególnie atrakcyjną sytuację ryzyka i zwrotu z inwestycji. Z tego powodu w naszych zaleceniach giełdowych staramy się odzwierciedlać tylko indeksy danych krajów (np. DAX, S&P 500 itd.).