Zarządzanie aktywami

Państwa majątek w dobrych rękach

Na dynamicznie rozwijających się rynkach finansowych skuteczne inwestowanie aktywów stanowi coraz większe wyzwanie. Kluczem do sukcesu są tu stały monitoring oraz konsekwentna analiza Państwa inwestycji, co, pomimo ciągle zmieniającego się otoczenia rynkowego, pozwala na optymalne wykorzystywanie szans i kalkulowanie ryzyka.

W ramach mandatu zarządzania, nasi specjaliści zarządzania portfelem z przyjemnością podejmą się dla Państwa tego wymagającego zadania. Oferujemy Państwu profesjonalne zarządzanie aktywami, w którym nasi doświadczeni eksperci inwestycyjni przejmują za Państwa stałą ocenę rynków i decyzje inwestycyjne.

Osiąganie celów finansowych

By pomóc Państwu osiągnąć wyznaczone cele finansowe, działamy zgodnie z zasadami naszej filozofii inwestycyjnej. Tutaj najważniejszym elementem jest wspólne określenie indywidualnego profilu klienta, z uwzględnieniem Państwa szczególnych życzeń.

Zyskują Państwo na…

…zaangażowaniu, doświadczeniu i know-how osobistego doradcy i specjalistów inwestycyjnych, jak również na całej infrastrukturze nowoczesnej instytucji bankowej. Ścisła realizacja procesu inwestycyjnego jest częścią polityki inwestycyjnej BENDURA BANK AG i jest stale monitorowana przez Komitet Inwestycyjny.

Nasze strategie inwestycyjne

w walutach referencyjnych EUR/USD/CHF

Podstawowym warunkiem dla stabilnego wzrostu wartości jest szeroka dywersyfikacja inwestycji. Obowiązuje tu złota zasada: Inwestycje w co najmniej 7 krajach i co najmniej 7 inwestycji na każdy kraj, przy czym każda z inwestycji powinna być podobnej wielkości.

Ze względu na swoje osobiste otoczenie każdy inwestor musi sam zdecydować, czy chce inwestować wyłącznie w papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu, akcje, czy też w formy mieszane.

Nasze wielotetnie doświedczenie pokazuje, że oparta na indeksie inwestycja umożliwia uzyskanie szczególnie atrakcyjnej relacji ryzyka do zwrotu z inwestycji. Właśnie dlatego w ramach naszych rekomendacji odnośnie akcji staramy się odzwierciedlać tylko indeksy danych krajów (np. DAX, S&P 500 itd.).