BENDURA BANK AG z siedzibą w Księstwie Liechtenstein, należącym do najbezpieczniejszych i najbardziej stabilnych jurysdykcji na świecie (rating kraju AAA), posiada doskonałe fundamenty liberalnej gospodarki w jednym z najbardziej przyjaznych dla biznesu centrów finansowych na świecie. W odniesieniu do naszej polityki biznesowej BENDURA BANK AG zawsze utrzymywał konserwatywny profil ekonomiczny, co zapewniało stale solidne wskaźniki finansowe. Klienci wybierają nasze usługi ze względu na ryzyka, których unikamy, a nie ze względu na ryzyka, które podejmujemy.

Klienci pozostają również przez cały czas w centrum naszych myśli i działań. Osobiste doradztwo, zaufanie i profesjonalizm to dla nas coś więcej niż tylko hasła. Doradcy klienta z wieloletnim doświadczeniem, korzystając ze wsparcia dużego zespołu wewnętrznych specjalistów opracowują indywidualne rozwiązania, dostosowane do potrzeb klienta. Interesy naszych międzynarodowych, instytucjonalnych i zamożnych klientów prywatnych pozostają stale naszym priorytetem.

Bez względu na to, skąd pochodzą, chcemy, aby czuli się u nas jak w domu. Z tego powodu współpracujemy z naszymi klientami również poprzez lokalnych pośredników finansowych. Są to głównie powiernicy, family offices, zarządzający aktywami, prawnicy, doradcy podatkowi i audytorzy. Niezależność od podmiotów trzecich pozwala nam jednak zawsze działać w najlepszym interesie naszych klientów. Szczególną cechą jest nasze wielokulturowe podejście, w którym klienci otrzymują usługę doradczą od native speakerów mówiących językami wszystkich naszych głównych rynków, co spotyka się z bardzo pozytywnym odzewem. Częścią filozofii banku Bendura jest również to, że nasi klienci biznesowi kontaktują się u nas również z biznesmenami. Umożliwiając naszym pracownikom nabycie akcji banku, najlepsi z nich uzyskują możliwość partycypowania w osiąganych wynikach, a tym samym samodzielnego wpływania na zachowania biznesowe spółki.

W naszych działaniach kierujemy się następującymi zasadami, które zostały również zapisane w Kodeksie Postępowania (Code of Conduct):

  • poszanowanie zasad należytej staranności i prywatności
  • utrzymanie renomy
  • niezawodność dzięki odpowiedzialnemu działaniu
  • rzetelność poprzez działanie zgodnie z zasadami etyki
  • uczciwość wobec naszych konkurentów
  • zobowiązanie do dalszego rozwoju warunków ramowych Liechtensteinu jako centrum bankowego i finansowego
  • innowacyjność w celu zwiększenia atrakcyjności, konkurencyjności i profesjonalizmu Liechtensteinu jako centrum bankowego i finansowego
  • motywacja, kompetencje merytoryczne, lojalność i uczciwość naszych pracowników
  • przejrzystość w komunikacji w celu uniknięcia konfliktów interesów
  • solidarność poprzez przyjęcie odpowiedzialności społecznej

Nasze zaangażowanie we wspieranie instytucji użyteczności publicznej realizujemy poprzez współpracę z Centrum Pedagogiki Specjalnej Księstwa Liechtenstein (HPZ), którego podopieczni od wielu lat przygotowują dla nas kartki na Święta Bożego Narodzenia i drobne, wykonane z pietyzmem dzieła sztuki i rozsyłają je naszym klientom na całym świecie. To pokazuje, że nasze korzenie tkwią w Liechtensteinie, choć jesteśmy u siebie na całym świecie.

Również w przyszłości naszą ambicją jest dalszy rozwój, w ramach którego chcemy wykorzystywać dokonujący się postęp z korzyścią dla nas i promować projekty, dzięki którym nasi klienci poczują się u nas tak dobrze, jak w domu. Prosimy dołączyć do nas w tej podróży i odkryć nasze prawdziwe wartości!

Discovering True Values

Code of Conduct

Pobierz

Purpose Statement

Pobierz