Rádi Vám pomůžeme s financováním nemovitosti dle Vašeho přání.

 

Minimální částka

Banka BENDURA BANK AG poskytuje hypoteční úvěry od 500 000 CHF nebo ekvivalentu v EUR podle švýcarského modelu.

Švýcarský model

U švýcarského modelu existuje tzv. první a druhá hypotéka.
První hypotéka činí dvě třetiny, tedy nejvýše 67 % kupní ceny.
Druhá hypotéka se pohybuje v rozmezí 67 % a 80 % kupní ceny.
Zbývajících 20 % kupní ceny je financováno z vlastních prostředků.

Umořování

U první hypotéky NEDOCHÁZÍ k umořování, ale je hrazen pouze úrok. Druhá hypotéka je umořována po dobu 15 let.

Region DACH

Kromě domácího trhu (Lichtenštejnsko) se banka BENDURA BANK AG soustředí na Německo, Rakousko a Švýcarsko (tzv. region DACH), kde se zaměřuje především na obytné nemovitosti.

Snadná prodejnost/hranice zástavy

Pro snadno prodejné obytné nemovitosti je hranice zástavy stanovena ve výši 80 %.
Během ověřování obytné nemovitosti z hlediska její prodejnosti na trhu se posuzuje, zda by se pro předmětnou nemovitost nalezlo mnoho, nebo spíše málo zájemců o koupi.Luxusní nemovitosti lehce prodejné nejsou.
Takováto nemovitost je u banky BENDURA BANK AG zastavována do výše 60 %.