Díky našemu sídlu v Lichtenštejnsku, jednomu z nejbezpečnějších a nejstabilnějších jurisdikcí na světě (rating států AAA), disponuje BENDURA BANKA AG (a.s.) výborným fundamentem pro liberální ekonomiku v jednom z podnikatelsky nejpříznivějším finančním prostředí na světě. S ohledem na naši obchodní politiku si BENDURA BANKA AG (a.s.) vždy udržuje konzervativní ekonomický profil, a proto vždy vykazuje zdravé finanční ukazatele. Naši klienti si nás vybírají pro rizika, kterým se vyhýbáme, nikoli pro rizika, která nepodstupujeme.

Naši zákazníci jsou vždy ve středu našeho zájmu. Osobní poradenství, důvěra a profesionální jednání pro nás nejsou pouhá hesla. Máme dlouholeté, zkušené poradce pro zákazníky, kteří společně s týmem kvalifikovaných investičních odborníků vypracují individuální řešení šitá na míru. Zájmy našich mezinárodních, institucionálních a movitých soukromých zákazníků jsou vždy naší nejvyšší prioritou.

Bez ohledu na to, odkud zákazníci pocházejí, vždy je naším cílem, aby se u nás cítili jako doma. Z tohoto důvodu spolupracujeme s našimi zákazníky také prostřednictvím místních finančních zprostředkovatelů. Jedná se především o zmocněnce, rodinné kanceláře, správce aktiv (majetku), právníky, daňové poradce a auditory. Díky naší nezávislosti vůči třetím stranám je naše jednání vedena vždy v zájmu našich zákazníků.  Jsme výjimeční také díky našemu multikulturnímu přístupu, kdy o naše klienty pečují v zákaznickém poradenství na našich hlavních trzích rodilí mluvčí, což zákazníci velmi oceňují. Součástí filozofie Bendura je také to, že umožňujeme našim pracovníkům stát se akcionáři banky, kdy jako poskytovatelé služeb mají příležitost podílet se na výsledcích banky, a tak se sami zapojit do obchodování.

Při našem obchodování dodržujeme následující zásady, které jsme stanovili do našeho Kodexu chování (Code of Conduct):

  • Dodržování odborné péče a soukromí klienta
  • Ochrana pověsti
  • Spolehlivost díky odpovědné činnosti
  • Serióznost díky jednání podle etických zásad
  • Být spravedlivý vůči našim konkurentům
  • Závazek dále rozvíjet dle rámcových podmínek bankovní a finanční trh Lichtenštejnska
  • Inovace za účelem zvýšení atraktivity, konkurenceschopnosti a profesionality lichtenštejnského bankovního a finančního trhu
  • Motivace, odborná kvalifikace, loajalita a integrita našich spolupracovníků
  • Transparentnost v komunikaci za účelem zabránění střetu zájmů
  • Solidarita a přijetí sociální odpovědnosti

Našim cílem je také snaha podporovat neziskové instituce, což například  realizujeme prostřednictvím spolupráce se Zdravotnickým centrem Lichtenštejnska, které pro nás již mnoho let vyrábí vánoční pohlednice a zasílá malá, s láskou ručně vyráběná umělecká díla našim zákazníkům po celém světě . To je důkazem toho, že jsme zakotveni v Lichtenštejnsku, i když doma jsme po celém světě.

Naší snahou bude i v budoucnu se neustále rozvíjet, využívat pokroku a podporovat projekty, které našim zákazníkům umožní cítit se s námi přirozeně dobře. Doprovoďte nás na této cestě a objevte tak naše pravé hodnoty!

Objevování pravých hodnot (Discovering True Values)