Správa majetku

Váš majetek v dobrých rukou

Na razantně se vyvíjejících finančních trzích znamená úspěšné investování majetkových hodnot stále větší výzvu. Stálé sledování a důsledná analýza Vašich investic je rozhodujícím faktorem, jak na neustále se měnícím prostředí trhu úspěšně využívat šancí a kalkulovat rizika.

Po udělení správního mandátu za Vás tuto náročnou úlohu rádi převezmeme. Poskytneme Vám profesionální správu Vašeho majetku tak, že naši zkušení investiční experti za Vás převezmou permanentní posuzování trhů i investiční rozhodnutí.

Dosažení finančních cílů

Abychom dosáhli Vašich finančních cílů, přizpůsobujeme naše jednání podle zásad naší investiční filozofie. Nejdůležitějším prvkem zůstává společné zjištění Vašeho individuálního klientského profilu s přihlédnutím ke speciálním přáním.

Budete profitovat z …

Nasazení, zkušeností, know how Vašeho osobního poradce a investičních specialistů i z celkové infrastruktury moderního bankovního ústavu. Striktní realizace procesu investování tvoří součást investiční politiky BENDURA BANK AG a je neustále kontrolována investičním výborem.

Naše investiční strategie

V referenčních měnách EUR / USD / CHF

Základním předpokladem pro stálý vývoj hodnoty je široká diverzifikace investic. Existuje základní pravidlo: investice minimálně v 7 zemích a v každé zemi minimálně 7 investic, přičemž každá z nich má mít přibližně stejnou velikost.

S ohledem na své osobní prostředí musí každý investor sám rozhodnout, zda chce investovat výhradně do pevně úročených titulů, akcií nebo do smíšených forem.

Naše desítky let dlouhá zkušenost ukazuje, že investice orientující se na index umožňují obzvláště atraktivní rizikovo–výnosovou situaci. To je důvod, proč se při našich akciových doporučeních snažíme prezentovat indexy jednotlivých zemí (např. DAX, ATX atd.).