Investiční poradenství

Zkušenost ukazuje, že se někteří klienti chtějí starat o své investice sami. Banku potřebují jen jako rádce, resp. k výměně názorů. Banka těmto klientům předkládá periodicky investiční návrhy, které se vztahují k jejich investičnímu profilu. Podstatnými parametry jsou: požadovaná referenční měna, obecná ochota podstoupit riziko a střednědobě sledovaný investiční cíl.

V takovém případě rozhodujete Vy jako investor při osobním rozhovoru sami, zda nebo co z doporučení naší banky chcete realizovat. Důležité je, že investiční rozhodnutí přijímáte sami, a proto za něj odpovídáte. Předpokladem pro využití této služby je, že budete pro naše poradce k zastižení osobně, telefonicky nebo na e-mailu a budete mít k dispozici odpovídající časový rozpočet.

Vaše výhody

  • S ohledem na dosažení Vašich investičních cílů od nás coby investor dostanete investiční návrh šitý na míru na základě své osobní situace a svého rizikového profilu.
  • My jako Vaše banka analyzujeme a posuzujeme průběžně nové finanční produkty a jednotlivé kategorie investic a segmenty titulů. Pokud podle našeho odhadu budou pro Vás jako investora zajímavé změny trhu, nové emise a zvýšení kapitálu, předáme Vám odpovídající investiční návrh.
  • Budeme za Vás hlídat veškeré splatnosti, splácení, konverze, připsané a odepsané částky. Pokud podle našeho odhadu existuje potřeba jednání, předložíme Vám investiční návrh.
  • Jmenujeme pro Vás v naší bance kompetentní kontaktní osobu, která Vám bude k dispozici během otevírací doby banky za účelem realizace investičních rozhodnutí, a zajistíme adekvátní zastoupení, pokud by kontaktní osoba byla zaneprázdněná.
  • Jednou za půl roku obdržíte informaci o stavu majetku s výkazem výkonnosti.
  • Budete přijímat investiční rozhodnutí, resp. rozhodnete, které investiční doporučení realizujete nebo nerealizujete.