Lombardní úvěry

Potřebujete-li na financování investice krátkodobé likvidní prostředky, nabízí se jako alternativa k prodeji Vašich cenných papírů lombardní úvěr.

Lombardní úvěry

Minimální částka

Banka BENDURA BANK AG poskytuje lombardní úvěry od 150 000 CHF nebo ekvivalentu v EUR či amerických dolarech.

 

Hranice zástavy

Výše lombardního úvěru se řídí limity pro zástavy podle jednotlivých cenných papírů; ty jsou stanovovány individuálně.
V diverzifikovaném depotu je likvidita zastavována například do maximální výše 95 %, půjčky do maximální výše 90 % a akcie do maximální výše 60 %.

 

Výhody

Díky lombardnímu úvěru ušetříte transakční náklady za krátkodobý prodej a pozdější nákup svých cenných papírů. Kromě toho nenesete riziko, že své cenné papíry prodáváte v nevýhodný okamžik a později je budete opět nakupovat.

 

Disponibilita

Lombardní úvěr může být poskytnut během krátké doby, neboť je k němu zapotřebí uzavřít pouze smlouvu o úvěru a vystavit zástavní úpis k movité věci.