Jeżeli potrzebują Państwo środków finansowych na doraźne sfinansowanie inwestycji, oferujemy zaciągnięcie kredytu lombardowego jako alternatywę dla sprzedaży papierów wartościowych.

 

Minimalna kwota

BENDURA BANK AG udziela kredytów lombardowych od 150 000 CHF lub równowartości w walucie EUR lub USD.

 

Limity kredytowe

Kwota kredytu lombardowego zależy od wskaźnika wartości kredytu do wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych; te wartości są ustalane indywidualnie.
Na przykład na zdywersyfikowanym rachunku powierniczym płynność jest przedmiotem obciążenia maksymalnie do wysokości 95%, obligacje – maksymalnie do 90%, a akcje – maksymalnie do 60%.

 

Zalety

Zaciągając kredyt lombardowy, oszczędzają Państwo na kosztach transakcji krótkoterminowej sprzedaży i późniejszego zakupu swoich papierów wartościowych. Ponadto nie ponoszą Państwo ryzyka sprzedaży swoich papierów wartościowych w niekorzystnym momencie, a następnie ponownego ich zakupu w późniejszym terminie.

 

Dostępność

Kredyt lombardowy może być udostępniony doraźnie, ponieważ wymagane jest jedynie zawarcie umowy kredytowej i przyjęcie zapisu zastawnego.