Filozofie

U naší správy portfolia a u našeho profesionálního investičního poradenství klademe důraz na optimální složení portfolia. Posuzujeme dlouhodobé a hospodářské trendy a v krátké době reagujeme na změny kurzů cenných papírů a devizových kurzů.

BENDURA BANK AG je již po mnoho let vnímaná díky své kompetenci ve vedení firemních účtů a s tím spojeného transakčního bankovnictví. Podobně jako evropský výrobní sektor, který se od poválečné doby angažuje po celém světě, se v poslední době projevuje silná internacionalizace v bankovním sektoru. Pozorujeme rostoucí globální mobilitu, což vyžaduje doprovázení u finančních služeb. Tato fakta jsou základem transakčního bankovnictví a s tím souvisejících služeb.

Vycházet vstříc osobním zájmům a přáním klienta obsahuje také podrobné posuzování výnosů, kapitálových zisků a zohlednění úpravy dědictví, resp. nástupnictví. V tomto posuzování je na jedné straně nutná plná daňová transparentnost a na druhé straně možnosti zahrnutí lichtenštejnského společenského práva.

 

V centru naší pozornosti jste Vy

Známe naše klienty, bez ohledu na výši jejich investic, účtů nebo nepeněžních aktiv. Osobní poradenství pro nás není pouhým heslem.

 

Naše nezávislost je Vaší výhodou

Naše nezávislost vůči fondovým společnostem a správcům nám usnadňuje, abychom vždy kladli zájmy našich zákazníků do centra všeho, co děláme. BENDURA BANK AG nevlastní žádné účty pro svého hlavního akcionáře, jeho přidružené společnosti nebo rodinné příslušníky. Konflikt zájmů je vyloučen.

 

Diskrétnost a důvěra jsou základem dlouhodobých a intenzivních vztahů s klienty

Podléháme lichtenštejnskému právnímu řádu. Záměrně zpracováváme veškeré bankovní údaje pomocí vlastního firemního počítačového systému, nevyužíváme služeb výpočetních středisek.