Usługa doradztwa inwestycyjnego

Poprzez usługę doradztwa inwestycyjnego BENDURA BANK pomagamy Państwu odnieść jeszcze większy sukces.

Doświadczenie pokazuje, że niektórzy klienci, którzy dysponują potrzebnym czasem i praktyczną wiedzą, chcą sami zadbać o swoje inwestycje. Bank jest im potrzebny przede wszystkim do wymiany poglądów. Takim klientom oferujemy nasze usługi doradcze.

Doradztwo inwestycyjne

Nasze zadanie polega na pełnieniu wobec klientów roli partnera sparingowego i udzielaniu im wsparcia poprzez krytyczne spojrzenie na ich pomysły i umieszczenie ich w kontekście całego portfela.

Państwa korzyści

  • Doradcy firmy BENDURA mówią językami naszych klientów.
  • Żadne uwarunkowania regionalne nie są nam obce.
  • Nasz zespół jest połączony z siecią wiodących ekspertów międzynarodowych.
  • Nasi klienci otrzymują propozycje inwestycyjne, które są proaktywnie dostosowane do ich indywidualnych potrzeb.
  • Wspólnie optymalnie wykorzystujemy możliwości rynkowe.

 

Minimalna kwota

BENDURA BANK AG oferuje usługę doradztwa przy zarządzaniu aktywami od 300 000 CHF lub równowartości tej kwoty.
 

Modele doradcze & wycena

W zależności od potrzeb i wymagań oferujemy dwa modele:

Pakiet usługZakres usługi doradztwa inwestycyjnegoOpłata za doradztwo
Advisory ConsultDoradca klienta0,35%
Advisory ExpertDoradca klienta & zespół specjalistów0,50%