Doradztwo inwestycyjne

Doświadczenie pokazuje, że niektórzy klienci wolą samodzielnie dbać o swoje inwestycje. Bank jest im potrzebny jedynie w roli doradcy lub do wymiany opinii. Takim klientom bank okresowo przedstawia propozycje inwestycji, wybrane na podstawie ich profilu inwestycyjnego. Zasadniczymi parametrami są tu: preferowana waluta referencyjna, ogólna gotowość do podjęcia ryzyka oraz średniookresowy cel inwestycyjny.

W takim przypadku Państwo jako inwestorzy decydują samodzielnie podczas indywidualnej rozmowy, czy i które z rekomendacji naszego banku mają zostać zrealizowane. Ważne: finalną decyzję o inwestycji podejmują Państwo samodzielnie i dlatego też Państwo są za nią odpowiedzialni. Warunkiem do skorzystania z tej usługi jest Państwa dostępność dla naszych doradców: osobiście, telefonicznie lub drogą mailową, oraz dysponowanie wystarczającą ilością czasu.

Doradztwo inwestycyjne

Korzyści z oferty

  • By pomóc Państwu osiągnąć pożądane cele inwestycyjne otrzymają od nas Państwo dedykowaną propozycję inwestycjyjną, stworzoną w oparciu o Państwa sytuację osobistą oraz profil ryzyka.
  • My, jako Państwa bank, analizujemy i oceniamy na bieżąco zarówno nowe produkty finansowe, jak i pojedyncze kategorie inwestycyjne oraz segmenty papierów wartościowych. Jeżeli według naszej oceny zaobserwowane zmiany rynkowe, nowe emisje czy też podwyższenia kapitału mogą być dla Państwa interesujące, wówczas przekazujemy Państwu odpowiednią propozycję inwestycji.
  • Dodatkowo nadzorujemy dla Państwa wszelkie terminy płatności, spłaty, konwersje oraz obciążenia i zapisy na rzecz rachunku. Jeżeli, według naszej oceny, zachodzi potrzeba działania, wówczas przedstawiamy Państwu odpowiednią propozycję inwestycji.
  • Wyznaczymy dla Państwa kompetentną osobę kontaktową, która będzie dostępna do realizacji decyzji inwestycyjnych w godzinach pracy banku, a w przypadku jej nieobecności – zadbamy o adekwatne zastępstwo.
  • Co pół roku otrzymają Państwo informację o stanie majątku wraz z wykazem uzyskanych wyników.
  • To Państwo podejmują decyzje inwestycyjne oraz określają, które z rekomendacji mają zostać zrealizowane, a które nie.